AgeSA Her İhtimalin Sigortası iyi günde kötü günde ailenizin ve sizin yanınızda!

AgeSA Her İhtimalin Sigortası vefat, yaşam ve maluliyet teminatları ile size ve sevdiklerinize finansal güvence sağlayan bir hayat sigortasıdır. AgeSA Her İhtimalin Sigortası ile esnek ödeme koşulları, süre ve teminat seçeneklerine sahip olurken poliçe süre sonunda herhangi bir risk gerçekleşmemişse “düzenli ödeme prim iadesi” de alabilirsiniz.

Her İhtimalin Sigortası ile orta vadeli koruma ihtiyaçlarınızı giderirken, poliçe kapsamında sağlanan esneklilerle poliçe süre sonunda risk gerçekleşmezse Yaşam Teminatı’na, primlerinizi eksiksiz öderseniz de ek olarak Düzenli Ödeme Prim İadesi’ne hak kazanmış olursunuz. Poliçe süresi içerisinde risk gerçekleşmesi durumunda ise kapsamındaki vefat ve opsiyonel maluliyet teminatları ile kendinizi ve sevdiklerinizi güvence altına alırsınız.

Ödediğiniz primlerin tamamını aylık brüt ücretin %15’ini ve brüt asgari ücretin toplam tutarını aşmamak kaydıyla vergi indiriminde kullanabilirsiniz.

 

Her İhtimalin Sigortası Özellikleri Nelerdir?

Koruma teminatları ile güvence sağlarken, alışılan sigorta ürünlerinden farklı olarak poliçe süresi sonunda hayatta olunması durumunda yaşam teminatı, süre sonunda tüm primlerin eksiksiz ödemesi durumunda ise ek olarak düzenli ödeme prim iadesi sağlayan karma hayat sigortası ürünüdür. Döviz cinsinden ödenilen primlerle enflasyona karşı bir güvence sağlanırken, ödenilen primlerin tamamı yasal limitler çerçevesinde vergiden muaf tutulabilir.

  • Poliçe Süresi: 12 yıl
  • Giriş Yaşı: Min.18

                 o Sadece vefat teminat seçilmesi durumunda max. giriş yaşı 58

                 o Maluliyet teminatı opsiyonel seçildiğinde max. giriş yaşı 53

  • Para Birimi: USD
  • Prim Tutarı: Aylık min prim 30USD
  • Ödeme Periyodu: Aylık, 3 Aylık, 6 Aylık, Yıllık

 

Her İhtimalin Sigortası Teminatları Nelerdir?

Vefat teminatı müşterinin yaşı ve cinsiyeti ile ilişkili olup tutarı müşteri belirler.Kaza veya Hastalık Sonucu Tam ve Daimi Maluliyet teminatı, opsiyonel olarak sunulmaktadır. Tutar olarak vefat teminatı tutarına eşittir. Yaşam teminatı, üründe sunulan vefat teminatına ilişkin risk gerçekleşmediği durumda, police süresi sonuna gelindiğinde yapılan tazminat ödemesidir. Bu teminat police süresi içerisinde ödenen primlerin %60’ına eşittir. Düzenli prim iadesi, poliçe süresi sonuna gelindiğinde, prim ödemelerinin düzenli yapılması veya açık/eksik vade bulunmaması durumunda poliçe sahiplerine yapılan ek prim iadesidir. Bu tutar ödenen primlerin %40’ı kadardır.

 

Her İhtimalin Sigortası Esneklikleri Nelerdir?

Prim İndirimi/Artırımı: Birinci yılını doldurmuş ve bir yıllık primini ödeyen sigortalıların poliçe süresince bir kere olmak üzere prim indirim hakkı bulunmaktadır. Primler minimum primin altında kalmayacak şekilde yarısına kadar indirilebilir. İndirilen primler sadece aynı seviyede olacak şekilde artırılmaktadır.

Ara Verme: Poliçe başlama tarihinden itibaren en az bir yıllık sürenin tamamlanması ve en az bir yıllık primin düzenli olarak ödenmesi şartları gerçekleştikten sonra, prim ödemelerine ara verilebilir. Prim ödemelerine ara verilmesi halinde poliçe iptal edilmez ve sigorta devam eder. Ödemeye ara verilmesi durumunda, teminatlar ödenen prim bölü ödenmesi gereken prim oranında çarpılarak yeniden hesaplanır. 48 ayın üzerinde ödemeye ara verilmediği durumda tekrar ödeyen duruma geçilebilir.

Kesinti Yapısı: Sigorta ettiren, en az bir yıldan beri yürürlükte bulunan ve bir yıllık primi ödenmiş olan poliçesini, poliçenin 1. yılından sonra sona erdirerek sigortadan ayrılabilir. Birinci yıl içerisinde tahsilatsızlıktan veya müşteri isteğiyle iptal hakkı tanınacaktır. Poliçenin birinci yılı içerisinde ayrılma durumunda, ayrılma (iştira) kesintisi %100 olacaktır, ilk yıl içinde ödenen primler iade edilmeyecektir. Sigortadan erken ayrılma durumunda ayrılma tutarı poliçe değeri üzerinden hesaplanmaktadır. Poliçenin değerini belirleyen koşullar erken ayrılma tarihi, o güne kadar ödenen primler, sigortalının o günkü yaşı, poliçe bitimine kalan süredir. Bu tutar, işlem tarihindeki T.C. Merkez Bankası Döviz Alış Kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilir ve varsa yasal vergi, harç ve diğer tüm mali yükümlülükler düşülerek sigorta ettirene ödenir.

Erken ayrılma kesinti oranı

        o 1.yıl %100

        o 2.yıl %75

        o 3.yıl %50

        o 4.yıl ve sonrasında %25 olarak devam etmektedir

        o 12.yıl sonunda kesinti oranı %0’dır.

Ortalama yıllık primi: 1.600 USD seviyesindedir.