Hasar Anında Gerekli Evraklar

1- Maddi Zararlar

A) Araç Hasarları

1. Trafik Kazası Tespit Tutanağı resmi tasdikli sureti veya taraflar arasında tutulmuş kaza tespit tutanağı, varsa ifade tutanakları veya görgü tespit tutanakları,

2. Mağdur araca ait ruhsat,

3. Varsa hasarlı araç resimleri,

4. Mağdur araç sahibine/zarar gören üçüncü şahsa ait banka hesap bilgileri (banka - şube adı, Iban numarası).

B) Değer Kaybı

(A) Araç Hasarları bölümünde istenen belgeler,

1. Değer kaybı talep beyanı,

2. Maddi hasara ilişkin ekspertiz yapıldıysa eksper raporu.

C) Diğer Hasarlar (üçüncü kişiye ait mallar için)

(A) Araç Hasarları bölümünde istenen belgeler,

1. Hasarlı malın sahiplik belgesi (tapu, alım faturası, kamu kurumu resmi yazısı vb.),

2. Üçüncü kişiye ait zarar gören malın onarımına ilişkin fatura, muhasebe kayıtları.

***Olayın meydana geliş şekli ve hasarın türüne göre dosyanın incelenmesi esnasında ihtiyaç duyulabilecek belgeler ayrıca istenecektir.

2- Bedeni Zararlar

1. Sürekli Sakatlık

2. Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ve Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik doğrultusunda hazırlanan sağlık kurulu raporu,

3. Epikriz Raporu,

4.Genel adli muayene raporu,

5. Tüm tetkik ve tedavilere ilişkin raporlar,

6.Mağdura ait kimlik belgesi fotokopisi,

7.Kaza raporu, varsa bilirkişi raporu veya keşif zaptı veya mahkeme kararı,

8.Mağdura ait kaza tarihi itibarıyla son gelir durum belgesi,

9.Hak sahibine ait banka hesap bilgileri (banka - şube adı, Iban numarası),

10.Sağlık verilerine erişim, işleme ve aktarım konusunda mağdur tarafından verilen açık rıza beyanı.

3. Ölüm

1. Kaza Raporu, varsa Bilirkişi Raporu, keşif zaptı veya mahkeme kararı,

2. Veraset ilamı,

3. Ölüm belgesi ve ölü muayene otopsi raporu,

4. Anne ve baba bilgisini de gösterir güncel vukuatlı nüfus kayıt örneği,

5. Ölen kişiye ait kaza tarihi itibarıyla son gelir durum belgesi,

6. Hak sahibine ait banka hesap bilgileri (banka - şube adı, Iban numarası).

 

  • Olay tutanağı
  • Teknik servis raporu
  • Hasarın giderilmesine yönelik harcamalarla ilgili her türlü belge
  • Hasarlı cihazların alış faturaları
  • Poliçe aslı veya fotokopisi
  • Eksper Raporu
  • Hasarlı cihazlarda rehin varsa muvaffakatname
  • Hasar ödemesinin yapılacağı banka, şube ve hesap numarası veya IBAN bilgileri

KAZA:

1. Trafik kazası tespit tutanağı/anlaşma tutanağı veya ifade ve görgü tespit tutanağı

2. Zabıt veya tutanak olmayan durumlarda beyan

3. Ruhsat fotokopisi

4. Ehliyet fotokopisi

5. Alkol Raporu

6. Eksper tayin edilmeyen durumlarda aracın hasarlı resimleri ve onarım faturası

7. Araç üzerinde rehin var ise olumlu D/M muvafakati

8. Olayın meydana geliş şekli ve hasarın türüne göre dosyanın incelenmesi esnasında ihtiyaç duyulabilecek belgeler ayrıca istenecektir.

ARACIN ÇALINMASI HALİNDE;

1. Karakol müracaat tutanağı

2. Çalıntı kaşeli ruhsat aslı

3. Araç üzerinde rehin var ise olumlu D/M muvafakati ve rehin şerhinin kaldırıldığına dair noter tasdikli yazı

4. Maliyeden borcu yoktur yazısı

5. Trafik tescil müdürlüğünden trafik kaydının silindiğine dair yazı

6. Aracın bulunamadığına dair karakol ve oto hırsızlık bürosu yazıları

7. Vekâlet (örneği şirketimizden alınmalıdır)

8. Asıl ve yedek anahtarlar

***Olayın meydana geliş şekli ve hasarın türüne göre dosyanın incelenmesi esnasında ihtiyaç duyulabilecek belgeler ayrıca istenecektir.

  • Olay tutanağı
  • Teknik servis raporu
  • Hasarın giderilmesine yönelik harcamalarla ilgili her türlü belge
  • Hasarlı cihazların alış faturaları
  • Poliçe aslı veya fotokopisi
  • Eksper Raporu
  • Hasarlı cihazlarda rehin varsa muvaffakatname
  • Hasar ödemesinin yapılacağı banka, şube ve hesap numarası veya IBAN bilgileri

  • Olay tutanağı
  • Yangın varsa itfaiye raporu
  • Teknik servis raporu
  • Hasarın giderilmesine yönelik harcamalarla ilgili her türlü belge
  • Hasarlı cihazların alış faturaları
  • Poliçe aslı veya fotokopisi
  • Eksper Raporu
  • Hasarlı cihazlarda rehin varsa muvaffakatname
  • Hasar ödemesinin yapılacağı banka, şube ve hesap numarası veya IBAN bilgileri

  • Olay tutanağı
  • Teknik servis raporu
  • Hasarın giderilmesine yönelik harcamalarla ilgili her türlü belge
  • Hasarlı cihazların alış faturaları
  • Poliçe aslı veya fotokopisi
  • Eksper Raporu
  • Hasarlı cihazlarda rehin varsa muvaffakatname
  • Hasar ödemesinin yapılacağı banka, şube ve hesap numarası veya IBAN bilgileri

  • Olay tutanağı
  • Yangın varsa itfaiye raporu
  • Teknik servis raporu
  • Hasarın giderilmesine yönelik harcamalarla ilgili her türlü belge
  • Hasarlı cihazların alış faturaları
  • Poliçe aslı veya fotokopisi
  • Eksper Raporu
  • Hasarlı cihazlarda rehin varsa muvaffakatname
  • Hasar ödemesinin yapılacağı banka, şube ve hesap numarası veya IBAN bilgileri

  • Hırsızlık hasarlarında karakol tutanağı
  • Olay tutanağı
  • Hırsızlık olayında hırsızlık olayında bekleme süresi sonunda bulunamadı zaptı
  • Hasarlı cihazların alış faturaları
  • Poliçe aslı veya fotokopisi
  • Eksper Raporu
  • Hasarlı cihazlarda rehin varsa muvaffakatname
  • Hasar ödemesinin yapılacağı banka, şube ve hesap numarası veya IBAN bilgileri

1. Hak sahibinin T.C. kimlik numarası

2. DASK poliçe numarası veya adres kodu

3. Tapu bilgileri

4. Hasar yeri adresi

5. Telefon numarası

ÖLÜM HALİNDE

1. Kaza raporu

2. Veraset ilamı

3. Defin ruhsatı

4. Aile nüfus kayıt örneği

5. Ölü muayene otopsi raporu

***Olayın meydana geliş şekli ve hasarın türüne göre dosyanın incelenmesi esnasında ihtiyaç duyulabilecek belgeler ayrıca istenecektir.

YARALANMA HALİNDE

1. Kaza raporu

2. Doktor ve hastane raporları

3. Tedavi masraflarına ait fatura asılları

4. İlaç kupürleri ve reçeteler.

***Olayın meydana geliş şekli ve hasarın türüne göre dosyanın incelenmesi esnasında ihtiyaç duyulabilecek belgeler ayrıca istenecektir.

SÜREKLİ SAKATLIK HALİNDE;

1. Kaza raporu

2. Maluliyet durumunu gösterir hastane heyet raporu

***Olayın meydana geliş şekli ve hasarın türüne göre dosyanın incelenmesi esnasında ihtiyaç duyulabilecek belgeler ayrıca istenecektir.

1. Sağlık Harcamasına ilişkin e- fatura , ayrıntılı fatura dökümü

2. Dr.Muayene formu ve yapıldı ise tetkik istem kağıdı ve tetkik sonuçları 

3. Eczane harcamaları için reçete - ilaç karekod ve küpürleri 

4. Geri ödeme yapılacak kişiye ait iban no ( 18 yaşından küçükler için anne yada baba iban no yeterlidir )

1. Sigortalının pasaport fotokopisi  ( giriş - çıkış tarihlerine ait sayfa da iletilmeli )

2. Sağlık Harcamasına ilişkin e- fatura , ayrıntılı fatura dökümü

3. Dr.Muayene formu ve yapıldı ise tetkik istem kağıdı ve tetkik sonuçları 

4. Eczane harcamaları için reçete - ilaç karekod ve küpürleri 

5. Evraklara ait asıl ve çeviri yapılmış belgeler ( Türkiye 'de karşılığı bulunan tanu açıklamaları ile )

6. Geri ödeme yapılacak kişiye ait iban no ( 18 yaşından küçükler için anne yada baba iban no yeterlidir )

1. Olay tutanağı (detaylı hasar beyanı)

2. Teknik servis raporu

3. Hasarın giderilmesine yönelik harcama belgesi ( Teklif, onarım faturası) 

4. Hasar ödemesinin yapılacağı banka bilgileri, hesap numarası

5. Hasar ödemesi yapılacak ise eksper raporu ve poliçe numarası

 

***Olayın meydana geliş şekli ve hasarın türüne göre dosyanın incelenmesi esnasında ihtiyaç duyulabilecek belgeler ayrıca istenecektir.