Kullanıcı Sözleşmesi

Sigortayeri Kullanıcı Sözleşmesi

www.sigortayeri.com” internet sitesini (bundan böyle kısaca “Site” olarak anılacaktır.) ziyaret eden, kullanan veya bu Site’de sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden herkes (bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır.) işbu Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır.)’nde yer alan hüküm ve şartların tamamını aynen kabul eder. Kullanıcı, işbu Sözleşme’de yer alan hüküm ve şartların tamamı ile birlikte, bu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan “Gizlilik Politikası” hükümleri ve bu Site’deki diğer talimatların bağlayıcı olduğunu kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın bu Site’de yer alan şartları kabul etmemesi halinde, Site’ye erişmemesi ve kullanmaması, kullanmaya başlanmış olması durumunda derhal kullanımı durdurması gerekmektedir.

Sigortayeri.com, işbu Sözleşme, Gizlilik Politikası ve bu Site’deki diğer talimatlarda dilediği zaman dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler, işbu Site’de yayınlandığı tarihten itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Sigortayeri.com’un değişiklikleri Kullanıcı’ya ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur. Kullanıcı, Sigortayeri.com hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılacaktır.

Sigortayeri.com ve Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında, ayrı ayrı “Taraf” veya birlikte “Taraflar” olarak anılabilecektir.

Madde 1. Sigortayeri.com

1.1. Aktif Yatırım Bankası A.Ş.’ye ait olan Sigortayeri.com, sigorta veya reasürans sözleşmesi yaptırmak isteyenleri temsil eden, bu sözleşmelerin yaptırılacağı şirketlerin seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranarak teminat almak isteyen kişilerin hak ve menfaatlerini gözeten, sigorta sözleşmesi yapmak isteyenlerle sigorta şirketlerini bir araya getiren ve sigorta sözleşmelerinde aracılık eden bir kuruluştur. Sigortayeri.com, sigorta sözleşmesinin akdedilmesinden önceki hazırlık çalışmalarını yapmakta ve gerektiğinde bu anlaşmaların uygulanmasında veya tazminatın ödenmesinde yardımcı olmaktadır.

1.2. Sigortayeri.com, faaliyetlerini T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nca verilen ruhsat altında ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütmektedir.

Madde 2. Hizmetten Yararlanabilecekler

Medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişiler Sigortayeri.com’un sunduğu hizmetlerden yararlanabilir. 18 yaşını doldurmamış veya reşit olmayan, kısıtlı veya temyiz kudretine sahip olmayan Kullanıcılar ancak veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yapabilirler. Kullanıcılar adına sigorta yaptırılabilmesi için gerçek ad veya ünvan, adres, telefon numarası ve geçerli kredi kartı bilgilerini sisteme girmesi gerekmektedir. Kullanıcılar, işbu Sözleşme kapsamında kendi adlarına ve fakat başkaları yararına da sigorta talebinde bulunabileceklerdir.

Madde 3. Sözleşmenin Yürürlüğü ve Konusu

İşbu Sözleşme, Kullanıcı'nın ‘www.sigortayeri.com’ internet sitesine giriş yapması ve işbu Site’de yer alan ‘Üye Ol’ adımındaki “Kullanıcı sözleşmesini okudum, kabul ediyorum” kutucuğunu işaretlemesi ile yürürlüğe girecektir. İşbu Sözleşme, Sigortayeri.com’un vereceği hizmetlere ilişkin Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Madde 4. Sigorta Teminatının Başlaması

Sigorta teminatı, sigorta poliçesinin mutabık kalınan koşullarda Sigortayeri.com tarafından düzenlenmesi, peşin ve/veya kredi kartına taksitli olarak kararlaştırılan sigorta primi miktarının ödenmesi ile başlar ve poliçe özel ve genel şartlarındaki koşullarla geçerli olur. Poliçe düzenlenmeden önce sigorta şirketi tarafından “couvert” (kuver) verilebilir.

Madde 5. Sigortayeri.com’un Sorumlulukları

5.1. Sigortayeri.com’un işbu Sözleşme kapsamındaki sorumluluğu, internet sitesinde belirtilen ve vermeyi kabul ettiği hizmetler ile sigorta sözleşmesinin yapılmasına yönelik hizmetlerin sağlanması ve gerektiğinde hasar bedellerinin ödenmesine yardımcı olunmasıyla sınırlıdır. Sigorta poliçesinden doğan hak ve sorumluluklar söz konusu sözleşmenin taraflarına ait olup, bunların ifasında Sigortayeri.com’un hiçbir sorumluluğu yoktur. Sigortayeri.com’dan hizmet alınmış olması Sigortayeri.com’un, sigorta şirketinin veya sigorta ettirenin/sigortalının ediminin garanti edildiği anlamına gelmez. Bu nedenle sigorta poliçesindeki borçlardan dolayı Sigortayeri.com’un hiçbir sorumluluğu yoktur. Sigorta teminatı ancak sigorta şirketleri tarafından verilmektedir. Sigortayeri.com, sigorta teminatı vermemekte sadece sigorta şirketleri ile sigorta ettiren/sigortalı arasında anlaşma yapılmasına aracılık etmektedir.

5.2. Kullanıcı, Sigortayeri.com’un sağlamış olduğu bilgilerden yararlanmak suretiyle üçüncü şahıslardan edinmiş olduğu mal ve hizmetlerdeki ayıplardan Site’nin hiçbir surette sorumlu olmadığını, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde Sigortayeri.com’a izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında Sigortayeri.com’u şimdiden ibra ettiğini kabul ve beyan eder.

5.3. Poliçe şartları, teminatlar, sigorta primi oranı ve miktarları ile ilgili olarak Site’de yer alan tüm bilgiler sigorta şirketlerinden alınmış bilgilerdir. Sigorta şirketlerinin bu şartları değiştirmeleri halinde, Sigortayeri.com’dan bu hususta herhangi bir talepte bulunulamayacaktır. Sigortayeri.com, sigorta şirketlerinin işbu Site’de yer alan şartlarla poliçe temin edeceğini de garanti etmez. Geçerli poliçe şartları düzenlenecek poliçede yer alan şartlar olacaktır.

5.4. Sigortayeri.com, Kullanıcı tarafından iletilen veya internet sitesi üzerinden yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerinin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak maddi veya manevi hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5.5. Site’ye girilen bilgilerin güvenliği Global Sign SSL sertifikası ile korunmaktadır. Bu nedenle verilen bilgiler internetteki diğer kişiler tarafından görülemez.

5.6. Sigortayeri.com, Site’nin virüslere karşı korunması için gerekli önlemleri almış olmakla birlikte bu konuda bir garanti vermemektedir. Kullanıcı, virüslerden korunma konusunda gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

5.7. Site’nin kullanımı sırasında herhangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, nakilde gecikme, bilgisayar virüsü, hat veya sistem arızası ya da Mücbir Sebepler sonucu doğrudan veya dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil, bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir zarardan Sigortayeri.com ve/veya çalışanları bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu tutulamazlar. Bu bilgiler doğrultusunda Sigortayeri.com bu Site’nin içeriğinde yer alan bilgilerden ve görsel malzemeden kaynaklanabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

5.8. Site’de kurulan linkler, Sigortayeri.com’un diğer kişi ve kuruluşlarla bir hukuki ilişki içerisinde olduğu veya bu kişi ve kuruluşların edimlerini, güvenilirliklerini taahhüt ettiği, onlar adına hareket ettiği veya onlara herhangi bir konuda yetki verdiği ya da bunların eylem ve işlemlerinden sorumlu olduğu anlamına gelmemektedir. Sigortayeri.com tarafından doğrudan verilmeyen hiçbir taahhüt Sigortayeri.com için bağlayıcı değildir.

5.9. Sigortayeri.com bu Site’de yer alan bilgilerin tam ve doğru veya sayfaya kesintisiz giriş sağlanacağını garanti etmemektedir. İşbu Site’de yer alan beyanlar hukuken taahhüt niteliğinde sayılmayacaktır ve bağlayıcı değildir. Sigortayeri.com, bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi, mülkiyet, satılabilirlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.

5.10. Sigortayeri.com, işbu Sözleşme kapsamında talep edilen bir hizmeti vermeyi kabul edip etmemekte tamamen serbesttir.

5.11. Sigortayeri.com, gerekli gördüğü zamanlarda Site kapsamındaki hizmetleri/Site’yi geçici bir süre ile askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Hizmetlerin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından ya da Site’nin kapatılmasından dolayı Sigortayeri.com’un kullanıcılara karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Madde 6. Kullanıcının Sorumlulukları

6.1. Kullanıcı’ya verilen hesap adı/numarası ve şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı, kendisine verilen hesap adını/numarasını ile şifreyi güvenli bir şekilde saklamakla ve üçüncü kişilerle hiçbir şekilde paylaşmamakla yükümlüdür. Kullanıcı, gerektiğinde hesap numarası ve şifrenin değiştirilmesini Sigortayeri.com’dan talep edebilecektir.

6.2. Site, sadece yasal olarak ve kanunlara uygun şekilde kullanılabilir. Kullanıcı, işbu Site’yi kullanmakla yasalara uygun davranacağını taahhüt eder. Kullanıcı, haksız menfaat elde etmek için doğru olmayan beyanlarda bulunmak, mevcut hasarları gizleyerek daha sonraki bir tarihte olmuş gibi göstermek, sahte isim ve kredi kartları kullanmak gibi eylemler nedeniyle sorumludur. Sigortayeri.com, bu tür davranışlara engel olmak için Kullanıcı’nın Site’ye girişini yasaklamak, şikayette bulunmak vb. uygun göreceği tedbirleri almaya yetkilidir.

6.3. Site’yi kullanarak sunulan içeriği ve çeşitli hizmetleri kullanan Kullanıcılar, yalnızca hukuka uygun, şahsi veya kurumsal amaçlarla Site üzerinden işlem yapabilirler. Kullanıcılar’ın Site’de yaptığı işlemlerden ötürü hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Sigortayeri.com ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını, yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, Sigortayeri.com’a açıkladığı her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin Sigortayeri.com’a açıkladığı sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda Sigortayeri.com’un münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4. Kullanıcı, Site’de kendisinden istenilen tüm bilgileri tam ve doğru olarak vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5. Kullanıcı, üyeliğinin devam ettiği süre boyunca, Sigortayeri.com’a bildirdiği iletişim bilgileri dahil olmak üzere tüm bilgilerin güncelliğinden sorumludur. Bilgilerin güncel, tam ve/veya doğru olmamasından dolayı kaynaklanacak sorunlarda her türlü sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır.

Madde 7. Fikri Mülkiyet Hakları

7.1. İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Sigortayeri.com veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

7.2. Sözleşme gereğince ve bu Sözleşme’nin ifası sırasında hazırlanan raporlar, spesifikasyonlar ve Sigortayeri.com’un ticari bilgi, tecrübe ve know-how’ından faydalanılarak üretilen her türlü döküman üzerindeki fikri mülkiyet ve diğer tüm telif hakları saklıdır.

7.3. Kullanıcılar, Site üzerinden ya da e-posta ile görüş ve önerilerini Sigortayeri.com’a göndermekle Sigortayeri.com’un söz konusu bu görüş ve önerileri istediği gibi kullanma hakkı olduğunu ve bu nedenle herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını peşinen kabul etmiş sayılacaktır.

7.4. Site’de yer alan bilgilerin çoğaltılması, başka bir lisana çevrilmesi, saklanması veya işleme tutulması da dahil herhangi bir şekilde kullanılması için Sigortayeri.com’un önceden yazılı izni ve onayı gerekir. Bu sebeple işbu Site’de yer alan bilgiler Sigortayeri.com’un yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Sigortayeri.com’un yazılı izni olmadıkça işbu Site’ye link verilmesi de yasaktır.

Madde 8. Gizli Bilgi

8.1. Sigortayeri.com, Site üzerinden Kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu bilgilere ancak Kullanıcı’nın talep ettiği hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde Sigortayeri.com personeli ve sigorta şirketlerinin personeli tarafından ulaşılabilmektedir. Kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

8.2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan Aktif Yatırım Bankası A.Ş.’nin, (sağlık durumu ve hasar bilgileri hariç olmak üzere) kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini dolaylı ya da doğrudan ortaklıkları olan N Kolay Ödeme Kuruluşu ve Finansal Mağazacılık A.Ş., E-Kent Teknoloji ve Ödeme Sistemleri San. ve Tic. A.Ş., E-Post Elektronik Perakende Otomasyon Satış Tic. A.Ş., Asset Aktif Sportif ve Sanatsal Etkinlik Hizmetleri Tic. A.Ş., Upt Elektronik Para Transferi ve Ödeme Hizmetleri A.Ş ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder.

8.3. Sigortayeri.com, işbu Sözleşme’de belirtilen haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Sigortayeri.com, kişisel bilgileri kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

8.4. Sigortayeri.com, Gizli Bilgiler’i kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Sigortayeri.com’un gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Site’ye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Sigortayeri.com’un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

8.5. Gizlilik yükümlülüğü ile ilgili bu Sözleşme’de yer almayan hususlarda ‘Gizlilik Politikası’ hükümleri geçerli olacaktır.

Madde 9. Mücbir Sebep

9.1. Taraflar’dan hiçbiri diğerine karşı, kendi kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) kaynaklanan ve doğrudan doğruya akdi yükümlülüklerini yerine getirmesini imkansız hale getiren ve/veya Taraflar’ın bu Sözleşme kapsamındaki faaliyetlerini engelleyen söz konusu sebeplerin devamı süresince, bu Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini ifa edememekten veya ifada gecikmeden dolayı sorumlu değildir.

9.2. Mücbir Sebebe maruz kalan Taraf, derhal diğer Taraf’a bu durumu, etkilerini ve tahmini süresini yazılı olarak bildirecek ve bir an önce Mücbir Sebebin olumsuz etkilerini bertaraf etmek, edimlerini eskisi gibi ifa etmek ve taahhütlerine uymak için öngörülen işlemleri yerine getirecektir. Mücbir Sebep süresince Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

9.3. Mücbir Sebep nedeniyle Sigortayeri.com, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmemeden ötürü sorumlu tutulamayacak veya temerrüt addedilmeyecek yahut bu durumlar nedeniyle Sigortayeri.com’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

Madde 10. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

10.1. İşbu Sözleşme hükümlerinden herhangi birinin kısmen veya tamamen geçersiz ve/veya uygulanamaz olması tüm Sözleşme’nin geçersizliği sonucunu doğurmaz.

10.2. İşbu Sözleşme’nin maddelerinden herhangi birinin yasal veya başka sebeplerle geçersiz veya yasadışı olması halinde, bu durum diğer maddelerin geçerliliğini ve yasallığını etkilemez ve diğer maddeler yürürlüğünü sürdürür.

Madde 11. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

11.1. Sigortayeri.com, işbu Sözleşme’yi ve bu Site’deki diğer talimatlarda dilediği zaman dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler işbu sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Sigortayeri.com’un değişiklikleri Kullanıcı’ya ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur. Kullanıcı, Sigortayeri.com hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

11.2. Sigortayeri.com, dilediği zaman Site’nin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir ya da haber vermeksizin sitedeki bazı özelliklere ve bilgilere veya Site’nin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir.

Madde 12. Feragat

Sözleşme’den doğan herhangi bir hakkın süresi içinde kısmen veya tamamen kullanılmamış olması o haktan feragat edildiği anlamına gelmez. Bunun gibi, Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme’den kaynaklanan herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmemesi ya da eksik yerine getirmesi, bu durumun diğeri tarafından kabul edildiği ya da anılan yükümlülüklerin yerine getirilmesinden feragat edildiği anlamına gelmez.

Madde 13. Delil Sözleşmesi

İşbu Sözleşme gereğince gerçekleştirilen tüm işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile mikrofilm ve bilgisayar kayıtları ile faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca delil olarak kabul edilecektir.

Madde 14. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.