sigortayeri.com İnternet Sitesi

Aydınlatma Metni

Bu metni neden hazırladık?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), sitemizi ziyaret edenlerin, aydınlatılmasını istemektedir.

SİGORTA YERİ SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. olarak, veri sorumlusu sıfatıyla bu yükümlülüğümüzü yerine getirmek ve siz değerli ziyaretçilerimizi bilgilendirmek amacıyla bu metni hazırladık. Daha detaylı bilgi edinmek isterseniz, bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz.

KVKK1
Bu metin neleri kapsıyor?

Bu metin, sigortayeri.com internet sitesini ziyaret ettiğinizde topladığımız ve kullandığımız (“işlediğimiz”) kişisel verilerinizi kapsıyor.

Diğer işlemlerde, onlara özel aydınlatmalar yapıyoruz.

KVKK1
İnternet sitemizi ziyaretinizde hangi kişisel verilerinizi işliyoruz?
 • Araç Sigortası kısmında: (varsa) Araç plakası, TCKN/vergi numaranız, e-posta adresiniz, doğum tarihiniz ve telefon numaranız işlenmektedir.
 • Konut Sigortası, Sağlık Sigortası, Hayat Sigortası ve Koruma Sigortası kısmında: Bildirdiğiniz şekliyle TCKN veya vergi numaranız, doğum tarihiniz, e-posta adresiniz ve telefon numaranız işlenmektedir.
 • Bizimle iletişime geçmek isterseniz; telefon numaranız, sesiniz ve ileteceğiniz şekli ile e-posta adresinizi işliyoruz.
Kişisel verilerinizi işlemekteki amaçlarımız ve kanuni dayanağımız nelerdir?

1. Sitemizin çeşitli sigortalara ilişkin kısımlarıyla toplanan kişisel verilerinizi:

 • Size uygun fiyat teklifi verebilmek,
 • Elektronik veya fiziki ortamda işlemlere dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri oluşturabilmek,
 • Sigortacılık süreçlerini yürütebilmek amaçlarıyla işliyoruz.
 • Bu işlemenin kanuni dayanağı, KVKK’nın 5/2 maddesinin c bendindeki “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.”dır.
KVKK4
Kişisel verilerinizi hangi kişi/kuruluşlara aktarabiliriz?

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara göre:

 • Sigorta şirketlerine veya aracılarına,
 • Destek ve asistans hizmeti veren kurum/kuruluşlara, sigorta eksperlerine,
 • Kanunen yetkili kamu kurum/kuruluşları veya özel hukuk kişilerine,
 • T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, mahkemeler, icra daireleri, noterlikler, tüketici hakem heyetleri, Sigorta Tahkim Komisyonu, ticaret sicil müdürlükleri dahil resmi otoritelere,
 • Mevzuatın bilgi paylaşımına izin verdiği veya zorunlu kıldığı kişi veya kuruluşlara,
 • Ana hissedarımıza, onun iştiraklerine/bağlı ortaklıklarına; iştiraklerimize,
 • Faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız/işbirliği yaptığımız kişi ve kuruluşlara,
 • Bağımsız denetim şirketlerine,
 • Operasyonel destek aldığımız gerçek/tüzel kişilere aktarılabilmektedir.
KVKK5
Kişisel verilerinizi hangi hukuki sebep ve yöntemlerle topluyoruz?

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak; internet sitemiz veya iletişim kanalları aracılığı ile ve elektronik ortamda toplanmaktadır.

KVKK8
2. Bizimle sözlü iletişime geçmek isterseniz, bu konudaki aydınlatmayı Müşteri Hizmetlerimiz yapmakta olup; e-posta atarsanız, adresinizi cevap için işleyeceğiz.

Bu işlemenin kanuni dayanağı:

 • Eğer müşterimizseniz ve bir poliçeye ilişkin talebiniz varsa, KVKK’nın 5/2. maddesinin c bendindeki “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.”,
 • Eğer müşterimiz değilseniz veya talebiniz bir poliçeye ilişkin değilse KVKK’nın 5/1. maddesindeki açık rızanız olacaktır.
KVKK2
3. Eğer iletişim izni vermişseniz, kişisel verilerinizi:
 • Size uygun pazarlama ve kampanya hizmetlerinin sunulması,
 • Size özgü sigorta ürünlerinin geliştirilmesi
 • Sunduğumuz veya sunacağımız hizmetlere ilişkin iletişim kurulması amaçlarıyla işleyebileceğiz.
 • Bu işlemenin kanuni dayanağı, KVKK’nın 5/1. maddesindeki açık rızanız olacaktır.
4. Topladığımız kişisel verileri ayrıca:
 • Mevzuat ve resmi otoritelerin öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uyum amacıyla ve KVKK m. 5/2-ç’deki hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki dayanağına göre,
 • Hukuki süreçlerin yürütülmesi, hizmet kalitesinin arttırılması, müşteri şikâyet ve taleplerinin değerlendirilmesi amaçlarıyla ve KVKK m. 5/2-f’deki veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki dayanağına göre işleyebileceğiz.
Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi) Olarak Haklarınız nelerdir ve bu haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz?

Haklarınız KVKK m. 11’de düzenlenmektedir.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi Kanun’un 13/1 maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği (“Tebliğ”) hükümlerine uygun şekilde kullanabilirsiniz.

Bu amaçla:

Şirketimizin internet sitesinden ulaşabileceğiniz “Veri Sahibi Başvuru Formu” nu doldurabilirsiniz. Formu kullanmak istemezseniz Tebliğ’de işaret edilen yolları kullanabilirsiniz.

KVKK6

Yazılı başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. No: 8/1 Şişli/İSTANBUL adresimize gönderebilir veya teslim edebilirsiniz. Ayrıca iletisim@sigortayeri.com şeklindeki e-posta adresimizi kullanabilirsiniz.

KEP başvurularınızı sigortayeri@hs03.kep.tr adresimize yapabilirsiniz.

KVKK7

Yukarıda belirtilen yöntemlere uygun talepleriniz en kısa sürede (ve en geç otuz gün içinde) ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Ancak işleminiz bir maliyeti gerektirecekse, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Talebinize cevap verilebilmesi için kimlik tespitine dair bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak sağlamanız gerektiğini lütfen unutmayınız.

KVKK Footer
KVKK Sigortayeri

Esentepe Mah. Kore Şehietleri Cad.

No: 8/1 Kat: 5 Şişli / İSTANBUL

www.sigortayeri.com