DASK, Doğal Afet Sigortaları Kurumunun kısaltmasıdır. Dask sigortası ise birçok ülkede zorunlu olan doğal afetlere karşı alınabilecek bir tedbir ve afetler neticesinde meydana gelen maddi zararların karşılanması sigortasıdır. Zorunlu olan bir sigorta çeşididir. DASK poliçeleri yeni ev ya da ev alım satımında, elektrik, su ve doğalgaz abonelik başvuruları için istenen belgeler arasında yer alır. Bu sigorta türü genel itibariyle deprem sebebiyle ortaya çıkan zararları telafi eder. Aynı şekilde depremin neden olduğu yangın, toprak kayması, tsunami gibi afetlerden kaynaklanan maddi kayıpların tazmin edilmesini sağlar.

DASK Sigortası, Afet Sigortaları Kanunu kapsamında tapuya kayıtlı özel mülkler ve taşınmazlar için geçerlidir. Mesken olarak kabul edilen binalar ve kat mülkiyetleri dışında bina içindeki bürolar ve ticarethanelerde DASK güvencesiyle korunma kapsamındadır. Deprem, tsunami, yer kayması gibi doğal afetler neticesinde oluşan hasarlar nedeniyle oluşan zarar DASK sigortası ile karşılanır. Tapuda kayıtlı her türlü taşınmaz dışında asansör, çatı, bahçe, merdiven, istinat duvarı, bina temelinde oluşabilecek her türlü zarara karşı bina sakinleri ya da ev sahipleri bu genel olarak sigorta yaptırırlar.

Evet, DASK (Doğal Afet Sigortası) Türkiye'de konut sahipleri için zorunlu bir sigortadır. Deprem riskine karşı konutun maddi zararını karşılamayı hedefler. Türkiye'de bir konutun tapu işlemleri sırasında DASK poliçesi düzenlenmesi gerekir. DASK, konutun değerine veya bulunduğu bölgeye bağlı olarak farklı prim tutarlarına sahip olabilir, ancak konut sahipleri bu sigortayı yaptırmakla yasal yükümlülüklerini yerine getirmiş ve her türlü olası bir deprem riskine karşı maddi koruma sağlamış olur. Dolayısıyla her ev sahibi DASK sigortası yaptırmak zorundadır.

DASK (Doğal Afet Sigortası Kurumu), Türkiye'de konut sahiplerinin doğal afetlerden kaynaklanan risklere karşı sigorta yaptırmasını sağlayan bir kurumdur. DASK poliçesi alırken, öncelikle konutunuzla ilgili bazı bilgileri vermeniz gerekir. Bu bilgiler arasında konutun adresi, inşa tarihi, yapı türü, brüt alanı gibi detaylar bulunur. Böylelikle konutun değerine ve bulunduğu bölgenin riskine bağlı olarak poliçe tutarı belirlenir. Poliçe için belirlenen prim tutarını ödemeniz gerekir. Prim tutarı, poliçe tutarı ve konutunuzun özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ödeme yapıldıktan sonra, poliçe aktif hale gelir ve belirtilen süre boyunca doğal afetlerden kaynaklanan risklere karşı konutunuzu koruma altına alır.

DASK ile depremin sebep olduğu yangın, tsunami, heyelan, patlama gibi durumların doğrudan neden olabileceği maddi zararlar, poliçede belirtilmiş olan sınırlar dahilinde nakit olarak karşılanır. Binanın kısmen de olsa zarar görmüş olması teminat dışında değildir. Temel, ana duvar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar, istinat duvarları bir arasa ya da ayrı ayrı teminat kapsamındadır. DASK Sigortası binanın hasar masraflarını belirli limitler dahilinde öder. Hasar kapsamına binanın çevresindeki bağlantılı yerlerde oluşan hasar da dahildir. Yine deprem nedeniyle tüm binanın yıkılması da ödeme kapsamına girer.

Dask sigortası, Sigortayeri aracılığı ile kolay bir şekilde oluşturulabilir. Poliçe almak ya da yenilemek için istenilen bilgileri aktararak teklif alınabilir ve poliçe koşulları hakkında bilgi edinilebilir. Daha sonra online bir şekilde ödeme yapılarak kolayca sigorta oluşturulabilir. Ödeme tutarı ise acenteye göre farklılık göstermeden sabit olacak şekilde belirlenir. Bu nedenle acente seçenekleri için bir araştırma yapılması gerekmez. Ancak deprem riski bölgesi, yapı tarzı, brüt yüzölçümü gibi değişkenlik gösteren şartlara sahip olan binalar için farklı primler olabilir.

DASK (Doğal Afet Sigortası) primleri, bina veya konutun özelliklerine ve bulunduğu coğrafi bölgeye göre farklılık gösterir. Doğal afetlere karşı bir güvence olan sigortanın primi, konutun yapısı, inşa yılı, kat sayısı, kullanım amacı gibi unsurların yanı sıra deprem riski taşıyan bölgelerde bulunma gibi bazı faktörlere göre de değişebilir. Bu nedenle her projede farklı bir ücret çıkabilir. DASK sigortası primi hakkında en doğru ve güncel bilgiyi almak için konutunuzun özelliklerini içeren bir talep ile Sigortayeri ile hemen iletişime geçebilirsiniz.