Riziko Nedir? Riziko Neden Önemlidir?

Dask Sigortası

Taşınabilir ya da taşınamaz varlıkların olası risklere karşı güvence altına alınması hazırlanan sigorta poliçesiyle mümkündür. Kasko, konut, DASK gibi farklı poliçe türlerinde ödenecek prim ve tazminat miktarı için önceden olası rizikoların belirlenmesi gerekir.

Riziko Nedir?

Riziko, sigortacılık sektöründe gerçekleşmesi halinde sigortalının maddi zararlara uğramasına neden olan tehlikeler ve çeşitli durumları içerir. Sigorta şirketi ve sigortalının da güvence altına alınmasını sağlayan rizikonun belirlenmesi sistemin doğru ve adaletli bir biçimde yürütülmesine olanak tanır.

Rizikonun gerçekleşmesi muhtemel durumların önceden belirlenmesi risk oranının oluşturulmasında da temel dayanak oluşturur. Bu nedenle durumun tespiti sigortalamanın da esaslarından birisidir. Sigortalının poliçe kapsamındaki teminatlar doğrultusunda hasarının karşılanması ise belirlenen riskler doğrultusunda prim ödemesiyle mümkün olur.

Sigorta priminin hesaplanmasında tespit edilen risk oranı belirleyicidir. Sigortacılık sisteminin taraflar açısından güvenli bir şekilde yürütülmesi ise gerçekleşmesi muhtemel risklerin doğru olarak tespit edilmesini gerektirir.

Riziko Neden Önemlidir?

Sigorta poliçelerinin düzenlenmesinde tehlikeli durumlar, afetler, kazaların meydana gelebilme risk oranı sözleşmenin kapsamının belirlenmesinde kilit rol oynar. Sigortalının uğrayacağı maddi zararlarda alabileceği tazminatın tespiti için riziko gerçekleşme olasılığı göz önünde bulundurulur.

DASK deprem sigortasına konu binalardaki hasar gerçekleşmesi riziko örnekleri arasında öne çıkar. Çünkü ülkemizin farklı bölgelerindeki yapılar deprem oluşumu bakımından farklı risk oranları barındırır. Bu noktada birinci derecede deprem bölgesinde bulunan yapıların DASK sigorta poliçelerinde risk oranı yüksek olacağı için prim ödemesi de buna göre belirlenir.

Eviniz için DASK sigortası yaptırmak istediğinizde konutun deprem risk oranı yüksek bölgede olmasının yanı sıra yapı kalitesi ve türü de dikkate alınır. Farklı sigorta türleri için olası maddi hasarların oluşumunda riziko durumları göz önüne alındığında ödenecek teminatların da önceden bilinmesi mümkün olur. Hesaplanan riziko sigorta poliçesinin toplam prim tutarında da belirleyicidir.

Rizikolu Ne Demek?

Risk oranı yükseldikçe sigorta şirketi tarafından hasarın karşılanma oranı da düşer. Bazı durumlarda oluşabilecek maddi zarar oranının çok yüksek olması da söz konusu olabilir. Böyle bir durum söz konusu ise sigorta şirketleri poliçe düzenlemeyebilir. Olası tehlikeli durumlar, doğal afetler, yangın gibi risklerin gerçekleşme oranının %100 ‘e yakın olması durumu ise durumun rizikolu olmasını ifade eder.

Ahlaki Riziko Nedir?

Sigorta poliçesinin konusunu oluşturan rizikonun gerçeklemesi her durumda zararın tazmin edileceği anlamına gelmez. Bunun için bazı koşulların yerine gelmesi gerekir. Kasko, DASK, konut gibi farklı türdeki poliçeler için sigortalının iradesinin dışında risk gerçekleşmişse ödeme yapılır. Bazı durumlarda riziko gerçekleşmiş ve hasar oluşmuş olsa bile bunda sigortalının ihmal ya da kastı söz konusu olabilir. Karşı tarafın zararına olacak biçimde sonuç ortaya çıkarmak da hasar sonrası teminatların karşılanmayacağı anlamına gelir.

Sigorta sektöründe ahlaki riziko olarak değerlendirilen kavram kişinin zarar oluşumdan kar elde etmesi durumunda söz konusu olur. Örneğin; konut sigorta poliçesi bulunan bir binada ihmal sonucu yangın çıkması sigortalının dikkatsizliğinin sonucudur. Kasıt olmasa bile olayın gerçekleşmesinde ihmali bulunan sigortalıya gerekli şartları taşımadığı için ödeme yapılmayabilir. Kişinin ihmal ya da sorumsuzluğundan kaynaklanan bu durum sigortadaki tazminat miktarının tam olarak karşılanacağı anlamını taşımaz. Hasara neden olan riskin oluşumu kasıtlı olarak yapıldıysa zarar sigorta şirketi tarafından karşılanmaz. Bu durumda sigortalının herhangi bir talepte bulunma hakkı da yoktur.

Rizikonun Gerçekleşme Süreci Nasıl İşler?

Sigorta altına alınan unsurlar için belirlenen risklerin oluşması ve olayın gerçekleşmesi tazminat sürecinin başlangıcını oluşturur. Zararın oluşmasından itibaren işlemeye başlayan süreç olaydan sigorta şirketinin haberdar edilmesiyle şekillenmeye başlar. Ancak meydana gelen hasarın boyutlarının tespitinden önce sigortalının olayda ihmal ya da kastının olup olmadığının belirlenmesi önem taşır.

Hasar oluşturan tehlikenin ortaya çıkmasında sigortalının ihmali yoksa sigorta şirketi tarafından zarar tespiti yapılır. Mevcut hasar için sigortalama aşamasında belirlenen risk maliyetlerine göre hazırlanan poliçe kapsamında zararın karşılanması söz konusu olur. Sigorta şirketinin hasar ödemesini yapmasıyla sürecin işleyişi tamamlanmış olur.

Riziko ile İlgili Sigortalı Kişilerin Sorumlulukları Nelerdir?

Sigorta poliçesine konu olan risklerin gerçekleşmesi durumunda sigortalanan unsur da hasar meydana gelmiş olur. Poliçenin tarafı olan sigorta şirketinin yanı sıra sigortalının da bu aşamada sorumlulukları ortaya çıkar. Rizikonun gerçekleşmesi halinde sigorta ettirenin yükümlülükleri kişinin beyan süreciyle başlar.

  • Olayın ortaya çıktığı andan itibaren sigorta şirketini haberdar etmelidir.
  • Zaman kaybetmeden sigortalayan şirketle iletişime geçerek olayın gerçekleşmesiyle ilgili tüm detayları eksiksiz olarak bildirmesi gerekir.
  • Bilgilendirme sürecinde tüm gerçeklerin gizlenmeden iletilmesini sağlamalıdır.
  • Sigortalı olarak sigorta şirketi görevlisinin sorduğu sorulara verdiği cevapların yanıltıcı olmaması gerekir.

Rizikonun gerçekleşmesiyle gereken bilgileri ilgili birimlere ilettikten sonra yalan beyan ya da ihmal, kasıt tespit edilmezse ödeme aşamasına geçilir. Sigorta şirketinin daha önce belirlenen riziko dahilinde yer alan teminatları ödemesiyle süreç tamamlanmış olur.

Konut, işyeri gibi yapılarda, aracınızda çeşitli rizikoların gerçekleşmesi sonucu ortaya çıkabilecek hasara karşı kendinizi güvence altına almak için Sigortayeri’nin farklı şirketlerde aldığı poliçe tekliflerini değerlendirebilirsiniz. Sigortayeri alanında uzman sigorta şirketleriyle iş riziko sigortabirliği yapar. Avantajlı poliçe tekliflerini size sunarak fiyatları ve poliçe teminatlarını detaylı olarak karşılaştırabilmenizi sağlar. Sigortayeri’nin kolaylık ve güven sağlayan hizmetlerinden siz de yararlanabilir, kendinizi güvende hissedebilirsiniz.