Trafik Sigortası Hasar Karşılama Şartları Nelerdir?

Trafik Sigortası

Trafik sigortası genel şartları 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda detaylıca anlatılır. Zorunlu trafik sigortası olarak da bilinir. Kanun uyarınca trafiğe çıkan her motorlu aracın trafik sigortası yaptırması yasal bir gerekliliktir. Aksi durumda sigortasız bir aracın periyodik araç muayenesi yapılmadığı gibi sigortasız trafiğe çıkan araçlara trafikten mene kadar cezai işlem uygulanır.

Genel olarak trafik sigortası kapsamı karşı tarafın hasarlarının poliçe limitleri dahilinde karşılanmasını içerir. Kazaya karışmış olmanız durumunda karşı tarafın aracına ya da araç içindeki 3. şahıslara verilen maddi hasarı karşılama yükümlülüğünüz vardır. Trafik sigortası genel şartlarında teminat ve limitlerin her bir araç için aynı olması fırsat eşitliği açısından da önemli bir ayrıntıdır. Bununla birlikte hasarsızlık indirimi gibi avantajların olması da sürücülerin bütçelerine katı sağlar.

Her hasar trafik sigortası tarafından karşılanmasa da kapsam içindeki teminatlar düşünüldüğünde araç sahiplerinin hasar tazminlerini güvence altına aldığı nettir. Diğer yandan bazı durumlar ise kapsam dışıdır. Dolayısıyla sigortalıların kapsamı iyi anlaması olası anlaşmazlıkların da önüne geçer. Diğer yandan trafik sigortası genel şartlarının yanı sıra sigorta poliçesine ek teminat ekleyerek de poliçe kapsamını genişletebilirsiniz. Her türlü sigorta ihtiyacınız için Sigortayeri’ni arayabilirsiniz.

Trafik Sigortası Nedir, Neleri Kapsar?

Trafik sigortası, trafik sigortası genel şartlarına göre yasal olarak yapılması zorunlu bir sigorta çeşididir. Trafik kazası sırasında maddi hasarlar olabileceği gibi yaralanma, ölüm gibi kayıplar da söz konusudur Yaralılara yapılan ilk yardım hizmeti kapsamındaki işlemler ve ilaçlar da trafik sigortası hasar karşılama şartları kapsamındadır.

Trafik sigortası genel şartları kapsamında sigortanın karşıladığı hasarlar detaylandırılmış olsa da karşılanacak hasar bedeli poliçede belirtilen limitlerle sınırlıdır. Kazadaki kusur oranına göre hasar ödemesinin hangi tarafa hangi oranda yapılacağı belirlenir. Trafik sigortası hasarın ne kadarını karşılar sorusu kusur oranı üzerinden cevaplanabilir. Trafik kazasında karşı taraf %100 kusurluysa hasarın tamamı sigorta poliçe limitleri dahilinde karşı tarafın trafik sigortası tarafından karşılanır. %75 kusurlu olunması durumunda karşı tarafın hasarı karşılama oranı %25’dir. %50 kusurlu olunması durumunda ise hasarın yarı yarıya karşılanması söz konusudur. Hazine Müsteşarlığı zorunlu trafik sigortasının limit ve teminatlarını belirler. Tüm sigorta şirketleri poliçelerini bu limitler dahilinde düzenler. Ödeme seçenekleri konusunda sigorta şirketlerine esneklik tanınmıştır.

Trafik sigortası hangi hasarları karşılar sorusunun cevabını aşağıda listeledik. Bunlar, trafik sigortası trafik sigortası genel şartları gereğince hasarları karşılamak üzere düzenlenmiştir:

 • Trafik kazası sonucunda karşı tarafta oluşan maddi hasarlar
 • Olası yaralanma durumunda araçta bulunan kişilerin tedavi masrafları
 • Kazada yaralananlara yapılacak ilk yardım hizmetleri
 • Kaza sırasında kamuya ait olan mallara verilen hasarlar
 • 3. şahıslara ait mallara verilen hasarlar
 • Kazada ölüm olması durumunda vefat edenlerin defin masrafları ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin olası masrafları
 • Yaralanan kişilerin çalışamaz duruma gelmesi durumunda yaralı kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin masrafları
 • Karşı tarafın haksız yere dava açması durumunda oluşan avukatlık ücretleri

Trafik Sigortası Teminat Dışı Kalan Haller Nelerdir?

Trafik sigortası genel şartları hasar bedelinin hangi durumda ödeneceğinden bahsederken kapsam dışı olan hallerden de söz eder. Bu durumların başında kasti fiil gelir. Bununla birlikte trafik sigortası genel şartları gereği; trafik sigortasının olası araçta ve araç içindekilerde oluşacak hasarı karşılaması için aracın trafikte olması gerekir. Araca araç sahibi ya da birlikte yaşadığı kişiler tarafından zarar verilmesi kapsam dışı olan hallerden biridir. Diğer trafik sigortası kapsamı dışında kalan hasarlar aşağıdaki şekilde detaylandırılabilir.

 • Kaza sırasında kazaya karışan araçlarda bulunan eşyalar
 • Kaza sonucunda oluşan psikolojik travma gibi durumlarda talep edilen manevi tazminat talepleri
 • Kazaya karışan aracın çalıntı olması
 • Trafik sigortası genel şartları kapsamında belirtildiği gibi araç kullanırken alkol ya da uyuşturucu madde kullanmış olmak
 • Ruhsatta belirtilen taşıma sınırını geçecek şekilde yük ya da yolcu taşımak
 • Araçların terör olaylarına katıldığı tespit edilmesi durumunda söz konusu araçlarda meydana gelen hasarlar
 • Aracın periyodik bakımının zamanında yapılmamasından kaynaklı meydana gelen kazalar
 • Aracın sürücü belgesi olmayan bireyler tarafından kullanılması
 • Kazanın trafikte değilken meydana gelmesi sonucunda oluşan zararlar
 • Motorlu bisikletlerin kaza yapması sonucu oluşan hasarlar
 • Araba yarışına katılan araçların yarış sırasında bir kazaya karışması sonucu oluşan hasarlar trafik sigortası hangi durumlarda ödeme yapmaz sorusunun cevabı olabilecek durumlardır.

Kapsamlı Trafik Sigortası Nedir?

Kapsamlı trafik sigortası, tamamlayıcı trafik sigortası olarak da bilinir. Zorunlu trafik sigortasının trafik sigortası genel şartları tüm sigorta poliçeleri için aynıdır. Diğer yandan kapsamlı trafik sigortasına ek teminatlar eklenerek poliçenin kapsamı genişletilir. Araç sahipleri tamamlayıcı trafik sigortasına ek teminatlar ekleterek maddi hasarlarının tazminini güvence altına alırlar. Sigorta şirketleri trafik sigortası genel şartlarının yanı sıra farklı teminatlar sunsa da genel olarak poliçeye ekletilen teminatlar şöyledir;

 • Yol yardımı: Farklı sebeplerden dolayı yolda kalan araç sahiplerinin oldukça işine yarayan bir teminat çeşididir. Bu teminat sayesinde yolda kalan sigortalılar, poliçenin sunduğu çekici hizmetinden faydalanırlar.
 • Araç bakım: Araç bakım teminatını kapsar Sigortalılar poliçe kapsamındaki araç bakım hizmetini anlaşmalı yerlerden ücretsiz ya da indirimli olarak alırlar.
 • Asistan hizmeti: Kaza durumunda yedek araç hizmeti, anlaşılan limite kadar taksi ücreti, kısa sürede çekici hizmeti bu teminat kapsamına girer.
 • İhtiyari mali mesuliyet: Zorunlu trafik sigortasında kaza durumunda karşı tarafın maddi veya beden hasarı yasal limitler dahiline karşılanır. Tamamlayıcı trafik sigortası yapıldığında ise limit 250.000 TL’ye kadar yükselterek trafik sigortasının yeterli olmadığı durumlarda ek teminatı kullanılabilir.

Tamamlayıcı trafik sigortasından faydalanmak için hasarsızlık kademenizin 4,5,6 veya 7 olması, aracınızın 4-15 yaş aralığında otomobil ya da kamyonet olması yeterlidir. Zorunlu trafik sigortasında olduğu gibi tamamlayıcı sigortanın da süresi 1 yıldır. Özellikle ayrıca kasko yaptırmayanlar için trafik sigortası genel şartları dahilinde sigorta yaptırmak oldukça avantajlıdır.

Sigortayeri ile Araçlarınız Güvende!

Trafik sigortası genel şartları dahilinde sigorta yaptırmak isterseniz aracınızın markası, modeli, yaşı, büyüklüğü, hasar geçmişi gibi bilgileri vermeniz yeterli. Bu bilgiler sigorta poliçe bedelinizin hesaplanmasında yardımcı olur. Poliçe geçerlilik süresi içinde herhangi bir kazaya karışmanız durumunda trafik sigortası genel şartları kapsamında sigorta şirketi hasar ödemelerini 8 gün içerisinde yapar.

Tazminat ödemesi, eğer araç onarılabilir haldeyse, hasar gören aracın onarımı ya da hasar gören parçaların eşdeğer ya da orijinal parçayla değiştirilmesi şeklinde yapılabilir Bunun yanında eksper aracın onarımının mümkün olmadığını söylerse yani araç pert olmuşsa hurda tescil belgesi alınır. Hurda tescil belgesinin sigorta firmasına ibrazı sigorta firmasının tazminat ödemesi için yeterlidir.

Trafik sigortası genel şartları kapsamında kazaya karışan aracın dava açması durumunda dava masrafları ve avukatlık ücretleri de sigorta firması tarafından karşılanır. Masrafların karşılanması da kazadaki kusur oranına bağlıdır. Başka bir deyişle karşı tarafın hasarı araç sahiplerinin kusur oranına göre karşılanır. Gerekli belge ve dokümanların eksiksiz olarak sigorta şirketine gönderilmesi hasar ödeme sürecinin kısa zamanda başlaması için önemlidir.

Trafik sigortası hasar bedeli ödeme süresi 8 iş günü olarak tanımlanmıştır. Tazminat ödemesinin yanı sıra kaza sırasında yaralama ya da ölüm olduysa tüm tedavi ve defin masrafları de aynı zamanda karşılanır. Güvenilir bir hizmet ve geniş bir hizmet ağı için Sigortayeri ile iletişime geçebilirsiniz. Zorunlu trafik sigortasının yanında tamamlayıcı sigorta paketlerinden ihtiyacınıza ve bütçenize uygun pakete de Sigortayeri üzerinden rahatlıkla ulaşabilir, sigortanızı trafik sigortası genel şartları kapsamında en kısa zamanda başlatabilirsiniz. Sigorta yaptırdıktan sonra ise poliçe durumunuzu e-devlet üzerinden rahatlıkla sorgulayabilirsiniz. Sigortayeri hem araçlarınızı hem de sizleri güvence altına alır.