Sürprim Nedir?

Kasko Sigortası

Teminat ve poliçeler söz konusu olduğunda prim ile birlikte sürprim oldukça sık duyulan terim olarak karşınıza çıkabilir. Sağlık, ev, araba gibi maddi ve manevi varlıklarınızı olası risklere karşı güvence altına almak için sigortalardan yararlanıyor olabilirsiniz. Böyle zamanlarda bireysel durumlar değerlendirilerek bir ödeme planı ile birlikte poliçe hazırlanır. Düzenli bir şekilde ödediğiniz primlerin sonrasında meydana gelen herhangi bir kaza ya da hastalık halinde teminat devreye girerek poliçe kapsamında zararlarınızı tazmin eder. Peki, bazı durumlarda poliçenize yansıyan sürprim ne demektir, hangi şartlar altında uygulanır? Sürprimli ne demek? Gelin, şimdi detaylara göz gezdirelim...

Sürprim Ne Demek?

Prim ile ilgili bir kavram olan sürprim, şirketlerin poliçe primleri üzerinde uyguladığı artıştır. Bu ek primin talep edildiği belirli durumlar ve sigorta türleri vardır. Örneğin, poliçenin zamanında yenilenmemesinden dolayı sürprim uygulanabilir. Belirlenen zamanda poliçenin yenilenmemesi şirketin gecikme zammı olarak nitelendirilebilecek bir ek ücret talep etmesine neden olabilir. Bu durum sürprim olarak adlandırılır. Sigorta şirketinin teminat altına almaktan imtina ettiği riskleri teminat kapsamına almak isteyebilirsiniz. Bu durumda sigorta şirketleri, hesaplanan prim ücretine ek bir ödeme talep edebilir. Bu ek prim de aynı isim ile adlandırılır.

Sürprim Cezası Nedir?

Sürprim cezası sigorta gecikme zammı olarak da adlandırılabilir. Zamanında yenilenmeyen poliçe durumlarında uygulanır. Sonuç olarak sürprim ile sürprim cezasının aynı terimler olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Sürprim Uygulaması Nedir?

Sürprim uygulaması çoğunlukla zorunlu teminat çeşitlerinde görülür. Kimi teminatlarda maksimum oranı devlet belirler. Bazılarında ise oranların şekillenmesinde şirketler ile paketler rol oynar. Bu sebeple poliçelerin hazırlanma aşamasında sürprim oranlarına dikkat edilmesi önemlidir. Bu uygulama aşağıda sıralanan sigorta türlerinde yapılır:

  • Zorunlu deprem sigortası (DASK)
  • Hayat sigortası
  • Zorunlu trafik sigortası
  • Tamamlayıcı sağlık sigortası
  • Kasko sigortası

Sürprim Hangi Durumlarda Uygulanır?

Gecikme zammı temel olarak iki durumda uygulanır;

  • Poliçenin vaktinde yenilenmemesi: Poliçeler yenilenmediği takdirde geçerliliğini yitirir. Sürprim uygulamasıyla bu durumun önüne geçilir. Poliçe vaktinde yenilenmemiş olsa bile şirketler sürprim hesaplaması yapıp ek ücret tahsil ederek poliçenin devamlılığını sağlar. Böylece sadece şahısları değil kamuyu da etkileyen zorunlu teminatlar için tedbir alınmış olur.
  • Kapsam dışında kalan teminatlarla poliçenin genişletilmesi: Poliçeler, güvence altına alınan durumların sıralanması ve bunlara göre bir hesaplama yapılması sonucu hazırlanır. Poliçeler düzenlenirken karşılıklı anlaşma yoluyla kapsam dışında bulunan durumlar poliçeye eklenebilir. Poliçe kapsamının genişlemesiyle birlikte sürprim adı verilen ek ödemeler çıkabilir.

Sürprim Farkı Nedir?

Sürprim farkı, şirketlerin poliçe kapsamında hesaplanan primlere ek olarak uyguladığı ödemeye denir. Bunun sonucunda poliçelerde "Sürprim uygulanmıştır." ibaresini görmek mümkündür.

Sürprim Nasıl Hesaplanır?

Sigorta gecikme faizi hesaplaması poliçe türüne ve poliçe yaptıran kişinin özelliklerine göre değişiklik gösterebilir. Örneğin zorunlu trafik sigortası söz konusu olduğunda sürprim hesaplaması yapılırken aracın yaşı, cinsi, kilometresi göz önünde bulundurulur. DASK'ta konutun bulunduğu muhit, yaşı, değeri; hayat sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortasında ise teminat yaptıracak kişinin yaşı, varsa genetik olarak yatkın olduğu hastalıkları, cinsiyeti, sağlık durumu gibi kriterler dikkate alınarak hesaplama yapılır.

Trafik Sigortası Gecikme Zammı Ne Kadardır?

Trafik sigortası devletin zorunlu tuttuğu bir teminat türüdür. Trafiğe çıkan ve seyir halinde olan her araç için yaptırılması gereken trafik sigortası, olası kazalarda meydana gelen zararın karşılanmasına yarar. Trafik sigortası sürprim oranı aylık olarak %5 oranına olmak üzere totalde maksimum %50 oranında uygulanabilir. Süresi dolan poliçeler zamanında yenilenmediği takdirde şirket araç sigorta gecikme cezası talebinde bulunabilir.

Kasko Sürprim Oranı Nasıldır?

Kasko, kaza yaşanması halinde kişilerin kendi aracında meydana gelen zararları güvence altına alan bir teminat çeşididir. Kaskoda sürprim oranı aracın hasar geçmişi baz alınarak belirlenir. Araç sigorta gecikme faizi oranı poliçe süresince araç ile kaza yaşanıp yaşanmamasına göre artabilir ya da azalabilir. Firmalar risk analiz metotlarını kullanarak oranı tespit eder.

DASK Sürprim Oranı Ne Kadardır?

Deprem ve deprem kaynaklı tsunami, infilak, yangın gibi afetlere karşı konutları ve eşyaları teminat altına alan ve zorunlu teminat türlerinden biri olan DASK poliçesinin her sene yenilenmesi gerekir. DASK oranı belirlenirken binanın yaşı, kat sayısı ve konut içerisinde bulunan eşyaların bedeli göz önünde bulundurulur.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Sürprim Oranı Nasıldır?

Tamamlayıcı sağlık sigortası, Sosyal Güvenlik Kurumunun sağladığı teminatlara ek olarak farklı sağlık merkezlerindeki tedavileri kapsar. Tamamlayıcı sağlık sigortası ile ilgili oran, poliçe sahibinin hastalık geçmişi dikkate alınarak hesaplanır. Bu nedenle oran belirlenirken kişiye özel olarak çalışma yapılır. Teminat sahibi kişilerin hastalık geçmişi ile hastalıklarla ilgili olarak yapılan tetkikler sonucu tespit edilir.  

Hayat Sigortası Sürprim Oranı Ne Kadardır?

Hayat sigortası ani vefat halinde aile ferlaerinin ve yakınlarının güç durumda kalmaması adına yaptırıln bir teminat türüdür. Hayat sigortasında da tamamlayıcı sağlık sigortasına benzer bir hesaplama metodu kullanılır. Kişinin yaşına ve teminatlara göre tespit edilen primle birlikte hastalık öyküsü, genetik yatkınlıklar göz önünde bulundurularak oran belirlenir. Oranın tespitinde hastalıklar için yapılan istatistiksel verilere de başvurulur.

Teminat poliçeleri ve sürprim oranları hakkında daha detaylı bilgiye ihtiyaç duyuyorsanız Sigortayeri yanınızda! Sigortayeri ile iletişime geçerek uzman ekip güvencesiyle hemen soru işaretlerinizi giderebilirsiniz.