Kasko ve Trafik Sigortası Arasındaki Temel Farklar Nelerdir

Kasko Sigortası

Motorlu taşıtlar; trafikte seyir durumunda ya da park halinde çeşitli risklerle karşı karşıya kalabilir. Yaşanabilecek kazalar, doğal afetlerin yarattığı hasarlar sigorta ile teminat altına alınır. Küçük büyük farklı boyutlarda oluşabilecek hasarlara karşı zorunlu trafik sigortası ve kasko sigortasıyla araç ve sürücünün zararı karşılanır. Trafik sigortası ve kasko farkı temelde zorunluluk kriterinden kaynaklanır. Karayolları Trafik Kanununa göre trafiğe çıkan tüm motorlu araçlara trafik sigortası zorunlu tutulur. Ancak kasko sigortası araç sahibinin isteğine bağlı olarak yapılır. Zorunluluk dışında trafik sigortası ve kasko farkı kimin hasarının karşılanacağı noktasında da ortaya çıkar. Trafik sigortasında kusurlu olan taraf karşı tarafın hasarını karşılar. Diğerinde ise poliçe araç sürücüsü ve aracının hasarını teminat altına alır. Sigortanın yapılmaması ya da süresinin geçmiş olması durumunda cezai yaptırım uygulanması da trafik sigortası ve kasko farkı arasında yer alır.

Trafik Sigortası Nedir?

Karayolunda seyreden motorlu araçların karışabileceği kazalarda kusurlu tarafın hasarı karşılaması adına yapılan bir sigorta türüdür. Hasarı kimin karşılayacağı bakımından trafik sigortası ve kasko farkı ortaya çıkar. Otomobil, motosiklet, kamyon gibi çeşitli kara araçlarıyla trafiğe çıkılabilmesi için aracın trafik sigortasının bulunması zorunludur. Böylece tüm araçların kazalara karşı güvence altına alınması amaçlanır. Ayrıca zorunlu olan bu sigortanın yapılmaması durumunda aracın trafikten men edilmesi de söz konusudur. Temelde trafik kazalarında ortaya çıkan zararın kusurlu tarafça karşılanmasını esas alır. Trafikte gerçekleştirilen rutin kontrollerde araç muayenesi ile birlikte trafik sigortası sorgulaması yapılır. Bu sigorta maddi ve manevi zararları karşılar. Kaza sonucu yaşanabilecek ölüm ya da tedavi giderleri de bu sigorta kapsamı içerisinde yer alır. Sigorta poliçesi teminat ve limitleri aynıdır. Devlet tarafından her yıl belirlenen limitlere göre sigorta poliçesi oluşturulur.

Kasko sigortasında ise içeriği ve limitler araç sahibi tarafından belirlenir. Bu özelliğiyle de kasko ve trafik sigortası farkı nedir sorusu için bir cevap oluşturabilir. Poliçe tutarları ve ödeme koşulları ise sigorta şirketlerine bağlı olarak farklılaşabilir. Karşı tarafta meydana gelen maddi manevi zararların teminatlar ve limitler dahilinde karşılanması da sigortanın genel şartları arasında yer alır.

Zorunlu Trafik Sigortası Neleri Kapsar?

Her yıl belirlenen limitler dahilinde hazırlanan zorunlu trafik sigortası poliçesi karşı tarafa verilen maddi manevi zararları karşılar. Bunun içerisine yaralanma durumunda tedavi masrafları ile vefat defin işlemleri için yapılan masraflar da dahildir. Kapsam dışında ek teminatlar da verilebilir. Kaza sonrası taksi, çekici gibi ihtiyaçlar da poliçeye dahil edilebilir. Zorunlu trafik sigortası kapsamında karşılanan masraflar şöyle sıralanabilir:

 • Kaza sonucunda karşı tarafta meydana gelen maddi ve manevi zararlar
 • Karşı araçtaki kişilerin hastane masrafları
 • Kaza sonrasında ev ya da işyerinde meydana gelen üçüncü kişilere ait zararlar
 • Vefat olması durumunda defin giderleri
 • Kusurlu olmayan bireylerin avukatlık ücreti
 • Kamu mallarında oluşan zararların gideri
 • İş kaybında kişilerin çalışamamaktan doğan mağduriyetlerinin karşılanması

Kasko Sigortası Nedir?

Araç sahibinin kendi isteğiyle yaptırdığı ve teminat limitlerini belirlediği geniş kapsamlı kara taşıtları sigortası kasko sigortası nedir sorusu için yanıt olabilir. Poliçe sahibinin araçla ilgili oluşabilecek zararlarını karşılayan kapsamlı bir sigorta türüdür. Araç sürücülerine geniş bir yelpazede güvence sunan bu sigorta kazalar dışında birçok riske karşı da teminat sağlar. Bu özellik de trafik sigortası ve kasko farkını belirleyen unsurlardan birisidir. Kazaların yarattığı hasarların yanı sıra çalınma, yanma, kötü niyetli hareketler, doğal afetler gibi riskler de kasko sigortası genel

şartları arasındadır. Zorunluluk taşımamasına rağmen araç sürücülerinin kendilerini güvende hissetmeleri için çoğunlukla başvurdukları bir sigorta türüdür. Kasko poliçesinin içerisinde yer alan teminat türleri ve limitleri ise fiyatında belirleyici olur. Teminatlar dahilinde poliçe sahibinin zararlarını karşılayan kasko poliçesi kapsamı şöyle sıralanabilir:

 • Aracın trafikte seyir halinde olup olmamasına bakılmaksızın uğradığı zararlar
 • Yangın, toprak kayması, deprem, dolu, sel gibi doğal afetler sonucu oluşan hasarlar
 • Ambulans, çekici, yol yardımı
 • Araç kullanılamaz durumdaysa poliçe sahibine araç tahsisi
 • İçeriğinde yer alan teminatların poliçe sahibine özel düzenlenebilmesi
 • Hasar limitlerinin bütçe ve ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenebilmesi
 • Tam kasko ile teminatların genişletilebilmesi
 • Kusurun kimde olduğuna bakılmadan hasarın karşılanması
 • Poliçenin kaza sonrasında kolaylık sağlayan ek teminatlar içerebilmesi

Trafik Sigortası ve Kasko Farkı Hangi Noktalarda Ortaya Çıkar?

Motorlu araçlar için düzenlenen iki farklı poliçe türünden birisi zorunlu trafik sigortası diğeri ise kaskodur. Ancak ikisi arasında oluşan temel trafik sigortası ve kasko farkı zorunluluk esasıdır.

 • Karayolları Trafik Kanununda karayoluna çıkan tüm araçlar için zorunlu olan trafik sigortası kasko için geçerli değildir. Kasko sigortası poliçe sahibinin isteğine bağlıdır.

 • Zorunlu olduğu için trafik sigortası yapılmadan karayoluna çıkılması durumunda cezai yaptırım söz konusudur. Trafikte seyrederken araç muayenesi yanında sigorta sorgulaması da yapılır.
 • Kontrollerde kasko sorgulaması yapılmaması ise trafik sigortası ve kasko farkı bakımından ayrıştırıcı bir unsurdur.
 • Trafik sigortası karşı tarafın hasarını karşılarken kaskonun poliçe sahibini güvence altına alması trafik sigortası ve kasko farkını oluşturan temel ayrım noktasıdır.
 • Limit ve teminatlar bakımından da trafik sigortası ve kasko farkı ortaya çıkar. Zorunlu trafik sigortası limitleri yıllık olarak devlet tarafından belirlenir. Ancak kasko sigorta teminatları ve limitleri poliçe sahibinin isteğine göre oluşturulabilir.
 • Trafik sigortasında limitler belli olduğu için avantaj sağlayan sigorta şirketini tercih etmek mümkündür. Bu noktada uygun maliyet sunan sigorta kuruluşu tercih edilebilir. Kasko sigortasında ise içeriğindeki limitler poliçe sahibi tarafından belirlenebilmektedir. Bütçe imkanları doğrultusunda poliçe içeriğinin belirlenebilmesi de trafik sigortası ve kasko farkı bakımından ayrıştırıcı bir unsurdur.
 • Trafik sigortasında limitler sınırlıdır. Dolayısıyla kasko ve zorunlu trafik sigortası arasındaki fark poliçedeki limitlerin tutarı bakımından da ortaya çıkar. Kaskoda poliçe sahibinin beklenti ve isteğine uygun olarak limitler esnektir. Poliçe tutarının ne olacağı kişinin bütçe imkanlarına uygun olarak belirlenebilir.
 • Doğal afetlere karşı oluşan risklerin teminat altına alınması noktasında da trafik sigortası ve kasko farkı bulunur. Kaskoda deprem, sel, dolu gibi doğal afetlerde araç hasarı karşılanır.

En Cazip Kasko ve Trafik Sigortası Teklifi Sigortayeri'nden Alınır!

Trafik sigortası karayolunda seyreden motorlu taşıtların tümünü güvence altına almayı hedefler. Kaza durumunda kusurlu tarafın karşı tarafa yönelik sorumluluklarını teminat altına alır. İsteğe bağlı olarak yapılan kasko sigortası ise araç sürücüleri için kusurlu olup olmasına bakılmaksızın teminatlar kapsamında maddi zararlarını karşılar. Kasko poliçesi esnek teminatlı içeriğiyle kişiye özel olarak hazırlanabilir. Ek teminatlarla birlikte trafikte güvenli bir sürüş keyfi yaşamak mümkündür. Ayrıca aracın park halindeyken karşılaşabileceği risklere karşı sigortalanması da söz konusudur. Bu nokta trafik sigortası ve kasko farkı ortaya çıkmasında etkili bir unsurdur. Kasko ya da zorunlu trafik sigortasında Sigortayeri lider şirketlerle işbirliği yaparak farklı tekliflerle buluşturur. Sigortayeri ile farklı sigorta şirketlerinin size sunduğu trafik ve kasko sigorta tekliflerini karşılaştırabilirsiniz. Aracınıza ve bütçenize uygun poliçe alternatiflerini değerlendirebilirsiniz. Trafik ve kasko sigortası ile kendinizi güvende hissetmek için Sigortayeri’nden teklif alabilirsiniz.