Zorunlu Sigorta Çeşitleri Nelerdir?

Araç Sigortası

Zorunlu sigorta, kamu güvenliği adına bireylerin ve diğer üçüncü şahısların emniyetini sağlamak amacı ile devletin zorunlu tuttuğu güvencelerdir. Genel olarak pek çok riski içerirken, kaza, afet karşısında sizi koruma altına alır. Özellikle de üçüncü şahıslara verebileceğiniz olası maddi zararları teminat altına alan poliçeler, aynı zamanda bütçenizi de korur. Karşı tarafın etkileneceği zararda, maddi hasarın belli bir bölümü sigortanız tarafından karşılanır. Yapılması mecburi olan zorunlu sigortaların zamanında yapılmaması ya da hiç satın alınmamış olması durumunda cezai yaptırımlar uygulanmaktadır.  

Zorunlu Sigorta Nedir?

Sigorta genel olarak bireylerin ödediği prim karşılığında, olası kaza / doğal afet gibi maddi zararı teminat altına alan bir sözleşme türüdür. Araç kullanımı, yapılan seyahatler, ticaret ya da satın alınan konutlar kendi içerisinde pek çok riski içerir. Tüm bu rizikoları teminat altına almak için ise zorunlu sigorta kamu yararı için önem taşır. Olası riskleri minimize etmek amacıyla devlet tarafından belirlenen şartları içeren poliçeler, bireylerin zararlarını teminat altına alır. Yapılması zorunlu tutulan poliçeler, her yıl yenilenir.

Zorunlu Sigortalar Nelerdir?

Devlet tarafından zorunlu tutulan sigorta sisteminde birbirinden farklı sigorta çeşitleri mevcuttur. Olası herhangi bir kaza durumunda üçüncü şahıslara verilecek hasarı telafi eden zorunlu sigorta çeşitleri bireylerin güvenliğinin yanı sıra toplumsal ve kamusal güvenliği de korur. Kamu tarafından yasal düzenlemelerle zorunlu tutulan teminatlar sigorta çeşidine, kapsamına, teminat içeriğine göre değişiklik gösterir. Ayrıca zorunlu sigorta çeşitlerinde ihtiyacın hasıl olması durumda ek teminat eklenebilir, poliçelerin teminatları genişletilebilir. Bu noktada alacağınız ek teminattaki özel maddeler ise fiyat farklılıklarını içerir. Ülkemizde kamu yararı ve güvenliği için yapılması zorunlu sigorta çeşitleri aşağıdaki gibi sıralanabilir;

Zorunlu Sigorta Çeşitleri

Zorunlu sigorta, bireylerin ve kamunun güvenliğini sağlayan güvencedir. Beklenmedik an ve olası kötü durumlar karşısında maddi ve manevi zararı minimuma indirmenin güvencesini sunar. Türkiye’de zorunlu sigorta çeşitleri toplamda 14 adettir.

 • Zorunlu Trafik Sigortası

Zorunlu trafik sigortası, olası olay anında karşı tarafı teminat altına alan, her araç sahibi tarafından yapılması zorunlu bir teminattır. Zorunlu sigorta kapsamında yer alan bu poliçeyi yaptırmayan araçlar trafiğe çıkamaz. Araçların teminat limitleri poliçe kapsamında araç türüne /yılına, motor gücüne, sürücü yaşına, şehire ve buna benzer özelliklere göre değişir. Genel olarak ise bu zorunlu sigorta kapsamı poliçede yazan limitlerle belirlenirken aşağıdaki teminatları kapsar;

- Kaza durumunda karşı tarafa ödenecek olan vefat ya da tedavi

- Olası kaza ve hasar durumunda karşı tarafa verilen maddi zararları

 • DASK - Zorunlu Deprem Sigortası

Deprem hayatın yıkıcı gerçeğidir. Birçok fay hattının üzerinde yer alan ülkemizde olası bir depremde meydana gelecek maddi zararları karşılamak için zorunlu deprem sigortası devreye girer. Poliçede belirtilen limitler ile sınırları çizilen DASK’ta deprem, yangın, tsunami, infilak ve yer kayması gibi doğal afetler nedeni ile doğabilecek maddi zararla karşılanır. Bu zorunlu sigorta çeşidinde olası afet durumuna karşı binanız teminat altına alınır, zarar kısmi olarak karşılanır.

 • Yurt Dışı Araç Sigortası / Yeşil Kart Sigortası

Yeşil kart sigortası, zorunlu trafik sigortasının yurt dışında geçerli olan ismi denilebilir. Yeşil kart sisteminin geçerli olduğu ülkelere seyahat ederken bu motorlu araç sigortasının yaptırılması zorunludur. Türkiye’nin sınırları dışındaki ülkelerde olası kaza durumunda bu poliçe trafik sigortası gibi, karşı tarafın zararlarını öder.

 • Seyahat Sağlık Sigortası

Yurt dışı seyahatleri için zorunlu tutulan ve vize alırken istenen bir zorunlu sigorta çeşididir. Yurt dışına çıkan bireylerin yaşayabilecekleri sağlık sorununda olası maddi kayıpları teminat altına sağlar.

 • Zorunlu Paket Tur Sigortası

Turizm şirketleri ve acenteleri kapsayan zorunlu sigorta türü; tur süresince yolculuk yapan şahısları olası risklere karşı güvence altına alır.

 • Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası

Elektronik sertifika hizmet sağlayıcılar için geçerli olan zorunlu sigorta, Elektronik İmza Kanunu gereğince hareket edilmeyen durumlarda kurum ve üçüncü şahısları teminat altına alır. Doğabilecek maddi zararlar güvence altına alınır.

 • Karayolları Yolcu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası

Yurt içerisindeki acenteler aracılığı ile motorlu taşıtta seyahat eden tüm yolcular için bedeni zararları teminat altına alan zorunlu sigortadır. 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununca poliçe içerisinde belirtilen limitlerin karşılandığı sigortada yolcuların molalarda dahil olmak üzere tüm seyahati sigortalanır.

 • Karayolları Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Yurt içi ve yurt dışı yolcu taşımacılığında tüm yolculuk süresince yolcuları, sürücü ve muavinleri güvence altına alan zorunlu sigorta çeşididir. Karayolları Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortasını taşımacılık alanında çalışan tüm firmaların yaptırması zorunludur.

 • Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Ticari amaçla yolcu taşıyan firmaların yolcularını seyahat süresince meydana gelebilecek kazalara karşı teminat altına almasını sağlar.

 • Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atıklar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Bu zorunlu sigorta çeşidi, tehlikeli madde üreten, taşıyan - taşımacılığını yapan ya da saklayan şirketlerin yaptırması gereken bir teminat paketini içerir. Genel olarak taşınan ya da üretilen patlayıcı ve yakıcı maddelerin verebileceği hasar teminat altına alınır.

 • Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası

Gaz dolumu ya da depolanmasından sorumlu kişi ve kurumların yaptırması gereken zorunlu sigorta çeşididir. Tüpgaz zorunlu sorumluluk sigortası, tüp dolumu esnasındaki olası hasarı teminat kapsamına alır.

 • Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Özel ya da kamu kurumlarında çalışan diş hekimi ve doktorlar için geçerli olan bu zorunlu sigorta, olası bir kaza durumunda hastaların maddi ve manevi tazminatını karşılar. Poliçe kapsamındaki limit dâhilinde tazminatın tamamı ya da bir kısmı karşılanır. Devlet hastanelerinde prim ödemelerini doktorlar kendileri üstlenirken özel hastanelerde çalışılan kurum öder.

 • Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Akarsu, nehir ya da deniz gibi su kaynaklarına yakın mesafede yer alan tesislerin yaptırması gereken zorunlu sigortadır. Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, çevrede bulunan su kaynaklarındaki olası kirlenme ve atık masraflarını teminat altına alır.

 • Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası

Görev gereği özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verebileceği zarar, poliçedeki limitler ölçüsünde karşılanır.

Zorunlu Sigorta Kolu Ne Demek?

Zorunlu sigorta kolu, işverenlerin sigortalı çalışanlarına yaptırmakla yükümlü olduğu poliçeleri kapsar. Sosyal Güvenlik Kurumu altında yer alan 4A zorunlu sigortalılar, 5510 sayılı yasa ile bu kapsamda bulunur.

Zorunlu Sigorta Çeşitleri Sıkça Sorulan Sorular

4a kapsamında zorunlu sigorta ne demek?

4a kapsamındaki zorunlu sigorta, özel işyerlerinde sözleşmeli olarak iş akdi bulunan kişileri kapsayan sosyal güvencedir.

Zorunlu sigorta nasıl yapılır?

Zorunlu sigorta Sigortayeri aracılığıyla yapılabilir. İhtiyacınız olan DASK ya da zorunlu araç sigortası için Sigortayeri web sitesini ziyaret etmeniz yeterlidir.

Zorunlu sigortalılar kimlerdir?

Devlet tarafından teminat altına alınan kişilerdir.

Zorunlu sigorta primi ne kadar?

Zorunlu sigorta primi sigortanın kapsamına ve tarihini göre değişir.

Kaç tane zorunlu sigorta var?

Toplamda 14 farklı zorunlu sigorta türü bulunur.

İşverenin zorunlu sigortası nedir?

Kamu ya da özel teşebbüslerde çalışanlara yapılan sigortalardır.

Zorunlu olmayan sigortalar nelerdir?

Özel sağlık sigortası ya da kasko gibi yasalar tarafından zorunlu kılınmayan sigortalar zorunlu olmayanlar listesine girer. Bunlar arasında konut, doğum, tamamlayıcı sağlık sigortası ve ferdi kaza poliçesi gibi seçenekler yer alır.