Zeyilname Nedir?

Trafik Sigortası

Sigorta poliçeleri çeşitli şartlar göz önünde bulundurularak hazırlanan resmi belgelerdir. Bununla birlikte belgeler üzerinde bazı değişiklikler yapılması gerekebilir. Böyle durumlarda zeyilname kavramı karşınıza çıkabilir. O halde "Sigorta zeyilname nedir?", Hangi durumlarda düzenlenir? Detayları merak ediyorsanız yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Zeyilname Ne Demektir?

Sigorta poliçeleri kişileri sağlık, kaza, afet, ölüm gibi olası riskli durumlara karşı teminat altına alır. Poliçeler düzenlenmeden önce çeşitli durumlar dikkate alınarak teminat ve primler hesaplanır. Zaman içerisinde poliçe maddeleri üzerinde bazı değişiklikler, düzenlemeler, ilaveler ya da iptaller yapılması gerekebilir. Bunun için düzenlenen belgeye zeyilname, yapılan her bir değişiklik ya da iptal işlemine ise zeyil adı verilir.

Zeyilname belgesinin primli ya da primsiz olması mümkündür. Örneğin, poliçenizde yer alan adresin yanlış olduğunu fark ettiniz. Bu noktada DASK zeyilname yaptırmanız gerekir. Böyle bir durumda zeyil işlemini primsiz olarak yaptırabilirsiniz. Bununla birlikte kasko poliçesini yeni bir araç için, konut sigortasını ya da DASK'ı yeni bir ev için hazırlatmanız gerektiğinde karşınıza ek prim ödemesi veya prim iadesi çıkabilir. Zira poliçeye dair fiyatlar belirli ölçütler göz önünde bulundurularak belirlenir. Satın aldığınız araç daha yeni olduğundan dolayı ödemeniz gereken daha fazla prim bulunabilir. Böyle bir durumda yaptırdığınız zeyil işlemi sonrasında sigorta şirketiniz tarafından ek prim ödemeniz beklenebilir.

Hangi Durumlarda Zeyilname Hazırlanır?

Zeyilnamenin tüm poliçe türlerinde hazırlanması mümkündür. Kasko, trafik sigortası, konut sigortası ya da hayat sigortası gibi teminat türlerinde taraflardan birinin şartlarda değişiklik, ekleme ya da iptal talep etmesi ile zeyilnameye başvurulabilir. Poliçelerde değişikliğin yanı sıra güncelleme amacıyla da bu uygulamadan yararlanılabilir. Bununla birlikte ihale işlemleri ile ilgili olarak da zeyilname uygulamasına gerek duyulabilir.

Yasalar gereği ihale ilan edildikten sonra evrakta herhangi bir değişiklik yapılması durumunda ilan iptal edilmez. İhale konusu ya da koşullarında herhangi bir değişikliğe gidilmesi gerektiğinde yeni bir belge düzenlenir. Gerekli eklemeler veya düzenlemeler zeyil işlemi ile gerçekleştirilebilir. Böylelikle ihale sürecinin ve işlemleri ile ilgili olarak zaman kaybı yaşanmaz. İlaveten ilan edilen ihalelerin güncel belgenin son teklif gününden minimum 10 gün önce beyan edilmesi ve gönderilmesi gerekir.

Zeyilname Nasıl Düzenlenir?

Zeyil belgesinin yapılmasını zorunlu kılacak pek çok faktör bulunur. İşlemler sırasında yapılan teknik bir hata; sigortalı kişinin araç, plaka ya da adres değişikliği yapması bu belgenin hazırlanmasını zorunlu hale getirebilir. Böyle hallerde sigorta şirketi ve sigortalı kişi arasında mutabakata varılarak zeyilname düzenlenebilir. Zeyil işlemi genellikle sigortalı kişinin talebi üzerine yapılır. Poliçe üzerinde yapılacak değişiklik ve düzenlemeler için her iki tarafın da onay vermesi şarttır.

Zeyil belgesi hazırlanmadan önce sözleşmede yer alan koşullar taraflarca incelenip değerlendirildikten sonra ortak kararlar ışığında imzalar atılır. Belgenin imzalanmasından sonra teminatı yapan şirket, kendi sorumluluklarını uygulamakla, sigortalı kişi ise ortak alınan karar ve şartlara uymakla mükelleftir. Bazı durumlarda çeşitli sebeplere bağlı olarak hazırlanan zeyilnamenin feshedilmesi söz konusu olabilir. Bu durum zeylin kaldırılması, bozulması ya da feshedilmesi kavramları ile ifade edilir.

Zeyilname Süresi Ne Kadardır?

Poliçelerde yapılan zeyil işlemleri için belirli bir süre kısıtlaması bulunmaz. Geçerliliği güncel olan tüm poliçelerde bu belgenin düzenlenmesi mümkündür. Sigorta dışındaki işlemler için uygulanan zeyil işlemlerinde ise süre konusu değişiklik gösterebilir. Bu noktada ihaleler örnek gösterilebilir. İhaleyi hazırlayan şirketler zeyilname aracılığıyla ihale tekliflerinde değişikliğe gidebilirler. Bu işlemlerde yasalarla belirlenen süre kısıtlamaları söz konusu olabilir.

Zeyilname Düzenlenmesi için Gereken Şartlar Nelerdir?

Zeyil işleminin yapılabilmesi için öncelikle poliçe ya da ihale üzerinde değişiklik, düzenleme, iptal gibi durumların varlığı gerekir. Bununla birlikte zeyilnamenin düzenlenebilmesi için belgenin her iki taraf açısından da kabul görmesi zorunludur. Zira bu belgelerin tek taraflı hazırlanması mümkün değildir. Söz konusu işlem üzerinde hem kişinin hem de sigorta şirketinin mutabakata vararak karşılıklı olarak verilen taahhütlerin yerine getirilmesi ve belirlenen şartlara uyulması gerekir. Poliçe sahibi kişinin izni ya da onayı olmadan gerçekleştirilen hiçbir düzenleme, iptal veya değişikliğin geçerliliği bulunmaz.

Sigorta Çeşidine Göre Zeyilname Örnekleri

Zeyilname çeşitli nedenlerle hazırlanabilir. Temel sebepler arasında poliçede bulunan bilgilerin hatalı ya da eksik olması, güncel olmaması, fazla ya da eksik teminata sahip olunması yer alır. Biraz daha açıklayıcı olması için sigorta türlerine göre uygulanabilecek birkaç zeyilname örneği şöyle sıralanabilir:

  • Dask zeyilname örneği: Poliçe süresi içerisinde ikamet değişikliği talebi söz konusu olduğunda zeyil işlemi yapılır. Adres değişikliğinin güncel poliçeye ilave edilmesi zeyilname ile mümkün olur.
  • Kasko zeyilname örneği: Kaskosu bulunan aracınız satıp yeni bir araç aldığınız zaman mevcut kasko poliçesini yeni aracınız üzerinde düzenletebilmek için zeyilname yaptırabilirsiniz. Bununla birlikte kaskosu bulunan aracınıza yeni aksesuarlar ilave etmek istediğinizde de zeyilname düzenlenmesi gerekir.
  • Plaka zeyili örneği: Trafik sigortası dahilinde araç plakası üzerinde değişiklik yapılmak istendiğinde zeyil işlemine başvurulur. Primli yapılan zeyil uygulamasında teminatı yapan şirkete ücret ödenmesi gerekebilir.
  • Zorunlu trafik sigortası zeyil örneği: Yeni bir araç satın alındığı zaman zorunlu trafik sigortasının yaptırılması gerekir. Satın alma işleminden sonra araçta uygulanan değişiklikler zeyilname ile kaydedilir.

Siz de poliçe işlemlerinize dair her türlü sorunuz için dilediğiniz her an Sigortayeri'nin uzman kadrosundan destek ve bilgi alabilirsiniz.