Trafik Sigortası Basamakları Nelerdir?

Trafik Sigortası

Trafik sigortası basamakları her bir poliçe döneminde hasar durumuna bağlı olarak değişiklik gösterir. Hasar durumu değerlendirilerek sürprim ya da prim uygulanır. Trafiğe ilk defa çıkan kişiler için sigorta basamakları 4'ten başlatılır. Daha sonra hasar ve hasarsızlık bağlı olmak üzere basamaklarda ilerleme söz konusu olur. Hasarın meydana geldiği her sene 4. basamaktan aşağıya doğru düşüş gerçekleşir. Kaza yapılmadan geçirilen her bir sene için ise yukarıya doğru hareket gerçekleştirilir.

Trafik Sigortası Basamak Nedir?

Araç sigortası basamakları hasar ve kaza geçmişine dayanan bir değerlendirme sistemidir. Buna göre sistemde 0'dan 8'ye kadar uzanan 9 basamak yer alır. En yüksek prim artışını 0. basamak temsil eder. Buna göre artış %200'dür. 8. basamak ise %50 oranında indirim elde edilmesini sağlar. Bu oran en düşük prime karşılık gelir.

15 Mayıs 2023'te trafik sigortasında yapılan yeni bir düzenleme ile beraber basamak sisteminde değişikliğe gidildi. 1'den 7'ye kadar basamaklandırılan sistem, 9'a çıkarıldı. Bu değişiklik ile kaza sayısı fazla olan sürücüler ile kaza yapmayan dikkatli sürücüleri birbirinden ayırmak ve prim artışı ya da indirimi gibi uygulamalar ile sürücülerin trafikteki tecrübelerine etki etmek amaçlandı.

Trafik Sigortası Basamakları Nelerdir?

Trafik sigortası her sene yaptırılması gereken ve trafikte meydana gelen hasarları kısa bir süre içerisinde çözüme kavuşturan bir uygulamadır. Maddi hasarları, sakatlanma ve ölüm durumlarını ve sağlık giderlerini teminat altına alan zorunlu trafik sigortası ile karşı tarafta meydana gelen hasarlar asgari düzeye indirilmeye çalışılır.

Trafik sigortası basamakları kazaya karışmayan dikkatli sürücüleri ödüllendirirken kurallara uymadan araç kullanan sürücülerin ise prim oranı bakımından ceza almasını sağlar. Toplamda sekiz tane olan trafik sigortası basamakları trafikteki yeni bir sürücüyü 4. basamaktan değerlendirir. Sigorta basamakları primlerin düşük ya da yüksek olarak belirlenmesinde kolaylık sağlar. Daha önce seyir halinde hata yapmış ya da kazaya karışmış bulunan sürücüler daha yüksek oranlarda ödeme yaparlar. Trafik sigortası basamakları trafikte yaşanan hataları en aza indirmeye yardımcı olurken diğer sürücülerin emniyette kalmasını sağlar.

Trafik sigorta basamak fiyatları ve kademeler şöyle sıralanır:

  • 0. Basamak: 1.basamakta yer alan sürücülere sigorta süresi kapsamında üç ve daha çok meydana gelen trafik kazasından dolayı tazminat ödemesi yaptırılır.
  • 1. Basamak: Sigorta poliçesinin üçüncü senesinin de hasarla kapatılması durumunda %135 oranında artış uygulanır.
  • 2. Basamak: Poliçenin ikinci senesinin de hasar ile kapatılması durumunda %90 artış yapılır.
  • 3. Basamak: Poliçenin ilk senesinin hasar ile kapatılması durumunda %45 oranında artış yansıtılır.
  • 4. Basamak: Bu basamak, ilk defa trafiğe çıkacak olan sürücülere uygulanır.
  • 5. Basamak: Sigorta poliçesinin ilk yılında hasarsızlık olması halinde %5 oranında indirim uygulanır.
  • 6. Basamak: 6. basamak trafik sigortası fiyatları poliçenin ikinci senesinde hasarsızlık olması şartına göre belirlenir. Hasarsızlık durumunda %20 indirim oranında indirim yapılır.
  • 7. Basamak: Sigortanın üçüncü senesinde hasarsızlık olması halinde %40 indirim yansıtılır.
  • 8. Basamak: Minimum 5 sigorta süresi boyunca 7. basamakta bulunan sürücülere sözleşme süresi dahilinde herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaması halinde uygulanır.

Basamaklara Göre Prim Değişiklikleri

Zorunlu trafik sigortası her sene düzenli olarak yaptırılması gereken bir poliçedir. İlk defa trafik poliçesi yaptıran bir sürücü 4. basamak üzerinden prim ödemelerini yapabilir. Bir senenin sonunda hasar kaydı bulunmayan ya da kaza yapmayan sürücüler 5. kademe üzerinden değerlendirilir, yani %15 oranında indirim uygulanır.

İlk seneden kaza yapan ya da hasar kaydı oluşan sürücüler ise bir sonraki senede sigorta primlerini %50 oranında daha fazla olarak öderler. Daha üst kademelerde ise sürücüler çeşitli indirim oranları ile ödüllendirilirler. Hasarsız ve kazasız geçirilen her senenin sonunda yenilenen sigorta poliçesi ile sürücüler bir üst kademeye yükselmeye hak kazanırlar. En üst basamak olan 8. kademeye gelindiğinde en yüksek oranlı indirime sahip olmak mümkün hale gelir.

Trafik Sigortası 4. Basamak Nedir?

Trafik sigortası basamakları arasında olan 4. basamak ilk seviyedir. Yeni araç sahibi olan sürücüle öncelikle başlangıç basamağı ile değerlendirilirler. 15 Nisan 2023 tarihinde uygulamaya giren yönetmeliğe göre artık sigorta priminize %10 oranında bir ek prim yansıtılır.

Trafik Sigortası 5. Basamak Nedir?

Sigorta basamakları sürücülerin ödeyeceği sigorta primlerini direkt olarak etkileyen bir sistemdir. Sürücülerin hasar ya da hasarsızlık durumlarına göre basamaklar belirlenir. Sigorta poliçesinin ilk yılını hasarsız ve kazasız bir şekilde kapatan sürücüler 5. basamağa yükselerek yüzde 5 oranında hasarsızlık indirimine sahip olurlar.

Trafik Sigortası 7 Basamak Ne Demek?

Trafik sigortası indirim basamaklarını yükseltmek için sürücülerin trafik kurallarına riayet etmeleri, kaza yapmamaları, poliçe primlerini düzenli bir biçimde ödüyor olmaları gerekir. Üçüncü senenin değerlendirildiği 7. basamak, hasarsızlık olması halinde %40 oranında indirimin yansıtıldığı bir kademedir.

Trafik Sigortası 8. Basamak Ne Demek?

Trafik sigortası basamaklarının sonuncusu olan 8. basamakta sürücüler ödüllendirilir. 8. basamakta yer alan sürücüler trafik poliçelerini %50 indirimle yaptırma hakkına sahip olurlar. 8. basamak, hasarsızlık indirim basamaklarında elde edilebilecek en son aşamadır ve maddi olarak en yüksek avantajı sunar.

Trafik Sigortası Basamakları Nasıl Hesaplanır?

Zorunlu trafik sigortası basamakları poliçe dönemi sonundaki hasar ve kaza durumuna göre belirlenir. Buna göre başlangıç kademesi 4. kademedir. İlk poliçenin yapıldığı sene kazaya karışılır ve tazminat ödemesi alınırsa 3. kademeye düşülerek %45 oranında sürprim yansıtılır. Yeni sigorta poliçesi trafik sigortası basamak fiyatlarına göre %45'lik fiyat artışı ile düzenlenir. Aksi bir durum yaşanırsa seneyi hasarsız ve kazasız geçiren sürücüler 5. kademeye yükselerek bir sonraki poliçesini %5 indirim ile yaptırabilirler.

Trafik Sigortası Basamakları Ne İşe Yarar?

Trafik sigortası basamak sistemi, sürücülere seyir halindeyken daha dikkatli olmaları için teşvik sağlar. Kazaya karışmayan ve hasarsız bir trafik geçmişi olan sürücüler, daha düşük oranlardaki sigorta primleri ile ödüllendirilir. Sık sık kaza yapan ya da trafikte hatalı bir şekilde araç kullanan sürücüler yüksek primleri ödemek zorunda bırakılır. Bu yüzden sürücülerin hangi basamakta olduklarını bilmeleri poliçe yenileme dönemlerinde maddi olarak oldukça önemlidir.

Hasarsızlık indirimi ile sürücülere basamak tarifesi uygulanır. Böylelikle sürücülerin geçmiş dönemlerde kaydettiği trafik performansına göre primlerine zam ya da indirim yansıtılır. Basamak uygulamasıyla sürücülerin bir sonraki poliçe döneminde ne oranda risk taşıdığı hesaba katılır. Sürücülerin gelecek dönemde hangi basamakta yer alacağı bir önceki senede gösterdikleri performansa göre tespit edilir.

Basamak sisteminin ana amacı, sürücülerin daha dikkatli ve kurallara uygun bir şekilde araçlarını kullanması yönünde onları teşvik etmektir. Performansa göre artan ve azalan prim ödemeleri ile trafik emniyetinin artırılmasına katkı sağlanır.

Trafik Sigortası Basamak Öğrenme

Sürücülerin trafik sigortası basamaklarında hangi kademede yer aldıklarını öğrenmeleri, bir sonraki sigorta poliçesinde ödenecek primin tespit edilmesinde etkilidir. Bu bilgiye trafik sigortası basamak sorgulama işlemi ile ulaşmak mümkündür. E-Devlet üzerinden 'Trafik Poliçe ve Hasar Bilgileri Sorgulama' uygulaması kullanılarak poliçe bilgilerine ulaşılabilir. Aracın plaka numarası ile sorgulama yapılarak, hangi basamakta bulunulduğu kısa bir süre içerisinde öğrenilebilir.

Siz de poliçenizi Sigortayeri ile güvenle yaptırabilir, trafik sigortası basamak uygulaması ile ilgili tüm bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz.