Kaskoda Eksik Sigorta Nedir?

Kasko Sigortası

Eksik sigorta, kasko poliçesinde gösterilen bedelin, güvence altına alınan aracın hasara uğradığı tarihteki değerinden düşük olması durumuna denir. Poliçenizi oluştururken, anlaştığınız şirketlerin yeterliliği çok önemlidir. Keza kasko poliçesi, içeriğinde önemli pek çok detayı bulunduran bir poliçe türüdür. Bu detayların size açık bir şekilde sunulması, ileride yaşanması muhtemel maddi kayıpların da önüne geçecektir.

Kaskoda eksik sigorta, poliçede yer alan bedel ile ilgilidir. Kasko aşamasında, poliçenizi oluştururken, tazminatın ödeneceği dönemde, aracınızın değeri değişmiş olabilir. Yani ödenen bedel, poliçe değerinden daha düşük kalabilir. Bu durumda, eksik sigortanın oluşmasına sebep olur. Bu nedenle doğru bilgilendirme çok önemlidir. Sigortayeri bünyesindeki birçok şirket sayesinde, aracınızı güvence altına almadan önce, bilgilendirme safhasında size detaylı bilgi verir. Aracınızı güvence altına almaya karar verdikten sonra ise bu sizlere ihtiyacınız olan bilgi ve dokümanı karşılaştırmalı olarak sunar. Poliçenizin tüm prim ödemeleri kişiye özel olarak hazırlanır. Aracınızın poliçe alanını daraltmak ya da genişletmek ise tamamıyla sizin insiyatifinize sunulur.

Eksik Sigorta Nedir?

Kasko yaptırırken, şirkete araç değerinin tam olarak bildirilmesi çok önemlidir. Aracın gerçek değeri değil de eksik bir bedel gösterilerek, düşük prim ödemesi yapılması, eksik sigorta tanımını doğurur. Poliçenin hazırlanması aşamasında, sizin beyanınız esas alınıp işlem yapılırsa eksik sigorta olarak değerlendirilir.

Şirketiniz tarafından, taşıtın modeli- markası, yanlış girilirse, yine bu kapsamında değerlendirilir. Örneğin aracınızın güncel piyasa değeri 200.000 TL olduğu hâlde poliçede 125.000 TL olarak gösterilirse, poliçe eksik sigorta kapsamında tutulur. Bu durumda şirketinizin hasar tazminatınızı eksik ödemesi hakkı doğar.

Araçta olası bir hasar durumunda, şirket, eksik sigorta ödemesini, aracın gerçek değeri üzerinden değil, poliçedeki eksik bedel üzerinden yapar. Bu yüzden hem araçla ilgili beyan esasınız hem de çalıştığınız şirketin güvenilirliği ve şeffaflığı çok önemlidir. Çünkü bu durumda, alacağınız tazminatta her seferinde eksiltili olarak size ödenir.

Eksik Sigorta Nasıl Hesaplanır?

Durumun tespit edilmesinin ardından, sözleşme tamamıyla geçersiz sayılmamaktadır. Ancak, aracınızın hasar ya da risk durumunda, eksik sigorta hasar ödemesi, kaskodaki beyanlar esas alınarak belirlenir. Bu yüzdeni, hasar esnasında, aracın asıl değerin tamamı ödenmez. Bu durumda eksik sigorta hesaplamasına gidilir. Aşağıdaki eksik sigorta formülü uygulanarak bir tazminat tutarı belirlenir. Bu formül şu şekildedir:

  • Kasko tazminatı = Zarar X (Poliçe Bedeli / Poliçe Değeri)

Formülü bir örnekle detaylandırmak gerekirse, mesela hasar tarihinde poliçe değeri 500.000 TL olan bir aracımız olsun, poliçedeki poliçe bedeli 250.000 TL olarak dikkate alalım. Kaza sonucu oluşan zarar tutarını da 100.000 TL olarak belirlenmiş olsun. Bu durumda, formül dikkate alınarak, şirketinizin ödeyeceği tazminat sadece 50.000 TL olarak belirlenir. Kısacası geri kalan hasar ücretini siz ödemek durumunda kalırsınız ki bu durum özellikle, çok daha büyük hasarlı durumlarda daha büyük maddi zararlara sebep olmaktadır.

Eksik Sigorta Sorunu ile Karşılaşmamak İçin Neler Yapılmalıdır?

Böyle bir durumla karşı karşıya kalınmaması için, pratik birkaç tane önemli detay bulunmaktadır. Bunlardan bazıları:

  • Öncelikle aracın değer tespit çalışması, alanında uzman kişiler tarafından belirlenmeli ve aracın piyasa değeri, bu yapılan tespitler sonucunda hesaplanmalıdır. Bu anlamda Sigortayeri beklentinizi karşılayacak uzman ekiple sizi bir araya getirme güvencesi sunarak, güvenli ve hızlı almanızı kolaylıkla sağlayabilmektedir.
  • Aracın güncel bedeli düzenli aralıklarla takip edilmeli ve bu sayede hesaplanan bedelin eksik sigortaya düşüp düşmediği incelenmelidir. Eğer poliçe bedeli eksikse, bu durumda aracın gerçek değeri üzerinden yeni bir hesaplamaya gidilmeli ve eksik sigorta primi tekrar güncellenmelidir.
  • Kasko poliçesi oluşturulurken, poliçeye eksik sigorta klozu yani enflasyon koruma ek şartı eklenmelidir. 
  • Döviz kurunun yükselmesiyle poliçe değerinin etkileneceği dikkate alınarak, bedelin eksik kalabileceği mutlaka göz önünde tutulmalıdır. Bu durumdan sizin olumsuz etkilenmemeniz için, ani kur dalgalanmalarına karşı, kasko poliçe bedeli TL değerinde ise döviz kurlarına göre çevirilerek hesaplanması tekrar yapılmalıdır. Bu hesaplamalar sonucunda, bedel eksikse bilgiler tekrar güncellenmeli ve yeni bir poliçe ödeme takvimi oluşturulmalıdır.

Aşkın Sigorta Nedir?

Eksik sigortanın tam tersi durumuna aşkın sigorta denir. Eksik durumda bilgilerin yanlış ya da eksik girilmesi söz konusuyken aşkın durumunda ise kasko bedelinin poliçe değerinden fazla gösterilmesi söz konusudur. Örneğin, 800.000 TL değerindeki bir araç güvence altına alınırken, poliçe değeri 900.000 TL olarak gösterilirse, aracın zarar görmesi durumunda size 800.000 TL üzerinden bir tazminat bedeli ödenmektedir. Ayrıca bu durumun tespit edilmesi halinde şirket, sözleşmesini iptal etme hakkını elinde bulundurmaktadır.

Aşkın Sigorta Tespiti Sonrası Nasıl Bir Süreç İşler?

Kasko poliçe sözleşmesi, şirketiniz tarafından iptal edilebilir ve bedeli, aracın değerine göre tekrar hesaplanır. Hesaplanan değer üstünden yeni bir ödeme takvimi oluşturulur. Buradaki en önemli ayrıntı ise, eksik sigorta ile sık sık karıştırılan aşkın sigortada, poliçe bedelinin yüksek olmasıdır. Dolayısıyla prim ödemeleri de bu bağlamda daha yüksek olacaktır.


Alanında uzmanlık gerektiren bu konularda, çalışılan şirketlerin bilgi ve uzmanlık ölçütü çok değerlidir. Bu maksatla aracınızın kaskonuzu yaptırmaya karar vermeniz halinde yapmanız gereken ilk şey, Sigortayeri’ne ulaşmak olacaktır. Alanında yetkin, birçok şirketi ile aynı anda çalışan platform, ihtiyaçlarınız ölçütünde sizi en kaliteli, en güvenilir şirketler ile buluşturmayı garanti eder. Uzman ekibi ile sizi her aşamada doğru yönlendirerek güvenli ve hızlı bir şekilde poliçenizi tamamlamanızı sağlar. Aracınızı güvence altına alırken yanlış ve hatalı bilgiler nedeni ile fazla bedel ödememek için hemen iletişime geçebilirsiniz.