Kasko veya Trafik Sigortası Manevi Tazminat Öder mi?

Araç Sigortası

Manevi tazminat, herhangi bir kaza durumunda maddi zararın dışında mağdurun çektiği üzüntü ve uğradığı ruhsal sarsıntıyı tatmin etmeye yardımcı olur. Bu durumda zorunlu trafik sigortası ya da kasko manevi tazminatı nedir, bu tazminatı karşılayan ek teminatlar nelerdir, gelin birlikte gözden geçirelim.  

Trafik Sigortası Manevi Tazminat Öder mi?

Trafik kazaları sadece maddi hasara değil manevi hasara da sebep olabilen kazalardır. Karayolları Trafik Kanununca zorunlu olan trafik sigortası, sürücünün kusuru oranında karşı tarafın maddi zararını karşılar. Ancak manevi hasar tazmini noktasında herhangi bir zorunluluğu yoktur. Zorunlu trafik poliçeniz tarafından karşılanan kaza tazminatı ise sigorta şirketinizle yapmış olduğunuz anlaşmaya bağlıdır.

Trafik Sigortası Maddi Manevi Tazminat Taleplerini Karşılar mı?

Trafik sigortası zorunlu olup kusur oranına göre karşı tarafın sadece maddi hasarını karşılayan bir poliçe türüdür. Ancak manevi tazminat zorunlu sigortasının ana poliçesi kapsamında değildir. Trafik sigortanızın hasar talebinizi karşılayabilmesi için sigortanıza ek teminat yaptırmanız gerekir.

İMM, ihtiyari mali mesuliyet sigortası araç sahiplerinin üçüncü şahıslara verdiği maddi zararların karşılanmasından sonra poliçe limitinin aşılması durumunda devreye girer. Yani, zorunlu trafik sigortası manevi tazminat talebiniz, ana poliçeye ek teminat yaptırırsanız karşılanabilir.

Kasko Manevi Tazminat Nedir? 

Kasko poliçenize ek teminatlar ekleterek olası bir yaralanma ya da ölüm durumunda hem aracınızı hem de kendinizi güvene alabilirsiniz. Kasko poliçenize ekleteceğiniz İMM-İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası ile hem maddi hem de manevi hasarlarınızın poliçe limitleri kapsamında karşılanmasını sağlayabilirsiniz. Diğer bir deyişle poliçeniz manevi tazminat kapsamı zorunlu mali maluliyet gibi ek teminat içeriyorsa sigorta şirketleri ilgili hasarı ödemekle yükümlü olurlar. Aksi durumda şirketinizin herhangi bir yükümlülüğü yoktur.

Kasko Manevi Tazminatı Karşılar mı? 

Kaskoda ağır yaralanma ya da ölüm gibi durumlarda ayrıca hasar tazmini alabilmek için ek sözleşme yapmak gerekir. Borçlar Kanunu’nun 56. maddesine göre kaza sırasında bedensel bütünlüğü bozulan bireylere hasar tazmini yapılsa da sigorta şirketlerinin böyle bir sorumluluğu yoktur. Dolayısıyla ek teminat konusunda da kafanızın rahat olmasını isterseniz genişletilmiş kasko manevi tazminat taleplerine cevap verebilecek ek teminatlarla kaskonun ve zorunlu trafik sigortasının karşılayamadığı hasarların karşılanmasını sağlayabilirsiniz.

İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası (İMM) Ne İşe Yarar?

İhtiyari mali mesuliyet poliçesi, seçeceğiniz kasko poliçesi ile birlikte ek olarak sizi güvence altına alır. Genel olarak da zorunlu trafik sigortanızın karşılamadığı durumlarda öne çıkar. Olası bir kaza sonrasında çıkabilecek maddi hasarların yanı sıra, manevi kayıpları da kapsamına alır. Poliçenizde belirtilen limit ve teminatlarca bu durum değişiklik gösterebilir.

İMM (İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası) üçüncü kişilere gelebilecek zararları güvence altına alır. Olası bir kazada ilk devreye giren sigorta zorunlu trafik sigortasıdır. Zorunlu trafik sigortası sadece karşı tarafın maddi hasarını kusur oranı oranında ve poliçe limitleri dahilinde karşılar. Tüm sigorta firmaları zorunlu trafik sigortasının içeriği aynıdır. Ayrıca bir hasar tazmini talebiniz varsa ek teminat yaptırmanız gerekir.

İMM, kazadaki kusur oranına göre karşı tarafın diğer hasar tazmini taleplerine cevap verebilecek maddeler içerir. IMM yaptırırken dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri İMM limitlerinin ihtiyacınıza cevap verebilecek şekilde olmasıdır.

Manevi Tazminat Talebi Nasıl Yapılır?

Trafik kazalarında manevi hasarların tazmin hakkı kaza durumuna göre değişir. Kazada yaralanma ya da can kaybı olması durumunda kazazede ve yakınları ayrıca ek hasar tazmini talebinde bulunabilirler.

Kazada herhangi bir can kaybı olması durumunda hayatını kaybeden kişinin yakınları destekten yoksun kalma tazminatını talep edebilir. Hem manevi hem de destekten yoksun kalma durumunda hasar tazmin talebinin sigorta şirketleri tarafından kabul görebilmesi için poliçede açıkça belirtilmesi gerekir. Aksi durumda kazazede yakınları ya da kazazede hukuki yollara başvurarak dava açmak zorundadır. İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı maddi ve fiziki zararlar ile birlikte manevi hasar durumunda da tam güvence sağlar.

Sigortayeri üzerinden yaptıracağınız kasko ile manevi tazminat talebinize cevap verebilecek limitlerde İMM ekleterek maddi ve manevi hasarlarınızın tazminini güvence altına alabilirsiniz.

Farklı limit seçenekleri ile size sunulacak olan İMM sigortasında limitsiz İMM teminatını seçtiğinizde olası bir hasar durumunda hasar masraflarınızın tümünü güvenceye alabilirsiniz. Kaza sonrası çıkabilecek yüksek hasarı bu poliçe kapsamı ile teminat altına alabilirsiniz. Dilerseniz yüksek limitli bir İMM teklifi de alabilirsiniz, bu tamamen sizin tercihiniz. Ayrıca kaskodaki İMM teminatını isterseniz limitsize çevirme hakkınız da mevcut. Limitsiz İMM'nin prim ödeme tutarları, sınırlı İMM’ye göre daha yüksektir.

Sigortayeri web sitesi üzerinden sektörün öncüsü olan sigorta şirketlerinin tekliflerini görüntüleyerek bütçenize en uygun olanı seçebilirsiniz. Bunun yanı sıra bize ulaşarak uzman kadromuzdan hem genel şartlar hem de IMM gibi ek teminatlar konusunda detaylı bilgi alabileceğiniz gibi kaskoda manevi tazminat nedir gibi sorularınıza da detayı cevap bulabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Trafik sigortası manevi tazminat öder mi?

Trafik sigortasının kapsamında manevi tazminat maddesi yoktur. Olası bir kaza durumunda tazminat talebinde bulunabilmeniz için trafik sigortanıza ek olarak İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası yaptırmış olmanız gerekir.

Trafik kazası manevi tazminat davası ne kadar sürer? 

Trafik kazası sonrası talep edilen belgelerin eksiksiz olarak mahkemeye ulaştırılması ile süreç başlar. Bu tip tazminat davaları mahkemelerdeki yoğunluğa bağlı olarak 1 ile 3 yıl arasında değişir.

Trafik kazası manevi tazminat ne zaman açılır? 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 72/1 maddesine göre trafik kazası hasar tazmin dava süresi fail ya da fiilin öğrenildiği tarihte başlar. Fiil ya da failin öğrenildiği tarihten itibaren 2 yıl içerisinde tazminat davasının açılması gerekir. Fiil ya da fail öğrenildikten 10 yıl sonra ise dava zamanaşımına uğrar.

Trafik kazası manevi tazminat kimler isteyebilir? 

Kazada ölen kişinin eşi, çocukları, anne ve babası gibi ölen kişinin kendisine destekte bulunduğunu kanıtlayabilen herkes hem maddi hem de ek hasar tazmini talebinde bulunabilir. Bunun yanı sıra kazada hayatını kaybedenin birince derece yakınları, herhangi bir destek almasalar da, aynı zamanda ek hasar tazmin davası açabilirler.

Trafik kazasında manevi tazminat ödenmezse ne olur? 

Kaza sonucunda maddi ve manevi tazminata hükmedilmiş olmasına rağmen borçlu taraf ödeme yapmazsa alacaklı tarafta yer alan kaza sonucu hayatını kaybedenin yakınları icra dairesine başvurarak icra takibi başlatabilir. 

Trafik kazalarında manevi tazminat nasıl hesaplanır? 

Manevi tazminat ölümlü ve ağır yaralanmanın olduğu kazalarda ortaya çıkar. Hasar tazmin talebinde bulunabilmek için kazada ölen kişinin kusurunun olmaması gerekir. Bu durumda tazminat bedeli; mağdurun yaşı, pasif çalışma yılı, maaşı, poliçede belirtilen trafik kazası teminatı ve kazadaki haklılık payı gibi kriterler dikkate alınarak hesaplanır.

Trafik kazası manevi tazminat davası nerede açılır? 

Ölüm ya da yaralanmanın olduğu trafik kazalarına bakan mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir

Trafik kazası manevi tazminat ne kadar? 

Hesaplama yapabilmek için ölen kişinin ve kazazedenin uğramış olduğu zararın tespiti gerekir. Mağdurun hasarı tam olarak ispat edilemezse zarar asgari ücret üzerinden hesaplanır.

Kasko manevi tazminatı kapsar mı? 

Kaskonun kapsamında manevi tazminat yoktur. Bununla birlikte kaskoya ek hasar tazmin teminatı ekletilebilir.

İMM manevi tazminatı kapsar mı?

İMM kasko poliçesine ekletilebilecek bir ek teminattır. Hem maddi hem de manevi tazminatı kapsayan bir teminattır. Trafik sigortasının yetersiz kaldığı durumlarda oldukça avantajlıdır.