Genişletilmiş Kasko Nedir, Hangi Hasarları Karşılar?

Kasko Sigortası

Yoğun trafik ve zorlayıcı yaşam koşulları araç sahiplerini tedbir almaya yönlendirir. Bu kapsamda, trafiğe çıkmadan yaptırılması gereken zorunlu trafik sigortası ve isteğe bağlı yaptırılan kasko çeşitleri ortaya çıkmıştır. Zorunlu taşıt sigortası ile kusurlu araç sahibi karşı tarafın hasarını karşılarken kasko sigortası araç sahibinin kendi hasarını karşılar. Genişletilmiş Kasko, kasko poliçeleri arasında konfor alanı sağlayan kasko türlerinden bir tanesidir. Teminat ve risk analizi indeksinde değerlendirmeler kasko çeşitlerini gruplandırmada temel unsurdur. Bu sayede, teminatlar içeriği göz önüne alındığında doğabilecek maddi hasarlara müdahale derecesi tespit edilir. Geniş kasko olarak da ifade edilen genişletilmiş kasko sunduğu imkanları ile müşteri memnuniyetini karşılamada etkilidir.

En Genel Tanımıyla Genişletilmiş Kasko Nedir?

Genişletilmiş kasko belirli bir poliçe türü olarak nitelendirilmez, daha çok farklı teminatların kombinasyonu sonucu ortaya çıkar. Ekstra kapsamlara yer veren bu kasko türünde; çarpılma, çarpma, hırsızlık, yanma vb. durumlarda temel kasko ihtiyaçlarının karşılamasının yanında araç sahibinin talebi ile yeni teminatlar ilave edilebilir. Aynı zamanda, aracın zararını gidermesi ile araç içinde zarar gören eşya ve aksesuarlarda teminat düzenlemesine tabidir. Araç sürücüsü dışında araçta bulunan diğer kişilerin hasar bedelleri kasko güvencesinde sayılır. En basit anlamda kazalara ve her türlü doğal afete sigorta kapsamında önlem alınırken genişletilmiş kasko ile risk payı kullanıcı açısından en aza indirgenir. Genişletilmiş kaskodan faydalanacak araçların karayolunda kullanım izni dikkate alınır. Motorlu ve motorsuz araçlar bu gruba dahil olmasının yanında römork, karavan, iş makineleri, lastik tekerlekli traktörler ve diğer zirai tarım makineleri de maddi zararlara karşı güvence altına alınabilir. Birikimlerinizin göstergesi aracınızın genişletilmiş kasko ile trafik ve çevresel risklerden korunması ekonomik katkı sağlar.

Genişletilmiş Kasko Genel Şartları Hangi İçeriklerden Oluşur?

Genişletilmiş kasko risk grupları açısından ayrı ayrı adlandırılabilir. Ancak, ana çerçevesi çizildiğinde belirgin maddeler ön planda tutulur. Bu genel şartları şu şekilde sınıflandırılabilir:

 • Araçların kara ya da demiryolunda motorlu-motorsuz araçlarla yaptıkları kazalar neticesindeki zararlar,

 • Araç sahibinin hareket halinde ya da durma pozisyonunda yer aldığı iki durum için de 2. veya 3. şahısların oluşturduğu hasarlar,

 • Herhangi bir cisim çarpması sonucu meydana gelen hasarlar,

 • Fiilen ehliyeti olmayan kişiler tarafından oluşturulan hasarlar,

 • Aracın yanması sonucunda oluşan hasarlar,

 • 2. ve 3. şahısların bilerek ve isteyerek verdiği zararlar,

 • Sigortalı aracın çalınması ya da parçalara ayrılması durumundaki hasarlar.

Genişletilmiş kasko poliçesinde genel şartların karşılanabilmesi için; alkol sınırının aşılmaması, ehliyetsiz araç kullanmama, uyuşturucu madde kullanmama, araç bakımının yapılması gibi hususların sağlanması gerekir.

Koruyucu Rol Üstlenen Genişletilmiş Kaskoda Neler Vardır?

Bilinçli yaklaşımlar ile kişi kendini, sevdiklerini ve yakınlarını koruma bariyerini arttırarak riskleri minimize edebilir. Genişletilmiş kasko, üçüncü şahısların araca vereceği maddi zararları ve kişiye vereceği fiziksel zararları hizmet olanakları ile karşılayabilir. Buna istinaden, genişletilmiş kaskoda ana teminatları şu şekilde listelenebilir:

 • çarpma
 • çarpılma
 • hırsızlık
 • yangın
 • 3. şahısların verdiği hasarlar

Ayrıca, ihtiyaç doğrultusunda şekillenen ek teminatlar şu şekilde sıralanabilir; olağanüstü durumlarda asker müdahalesinde aracın zarara uğraması, yurt dışı teminatı, doğal afetler, sel-su baskını teminatı, yabani hayvanların verdiği zarar, hukuksal koruma teminatı, eskime payı düşmeme teminatı, kullanım kaybı teminatı, yardım hizmetleri, enflasyon teminatı, ikame araç teminatı, asistan teminatı, anahtar kaybı temini, mini onarım, yanlış akaryakıt dolumu teminatı, ferdi kaza koltuk ve ihtiyari mali sorumluluk. Bu ek maddeler aracılığıyla zenginleşen poliçe profili risk faktöründe tüm olasılıkları bertaraf etme üstüne kurulur. Genişletilmiş kaskoda ek teminatlarla süreci yönetmek istendiğinde akıllı çözümler aranır. Örneğin; bedenen korunma üzerine bir önlem alınması düşünülüyorsa ferdi kaza koltuk teminatı öne çıkar. Bu teminatta, yolculuk sırasında meydana gelebilecek kazalar sonucu vefat teminatını ve tedavi masraflarının karşılanmasını ifade eden hizmettir.

Tam Kasko ile Genişletilmiş Kasko Arasındaki Farklar Hangi Başlıklarda Toplanabilir?

Kasko çeşitlerinin bire birde karşılaştırılması yapılmadan önce 4 ana başlıkta toplandığı bilinir. Araç sahibinin bütçesi ve taleplerine göre tamamlanan poliçeler; dar, genel, tam ve genişletilmiş kaskoları içerir. Dar kasko, diğer bir deyişle mini kasko ana teminatların hepsini içermez ve ek teminatlar detaylar arasında değildir. Bu nedenle, sınırlı bir kasko olmasıyla beraber en düşük prim ödemesini sahiptir. Genel kasko ise, ana teminatların tamamını içeren standart kaskodur. Tam (full) ve genişletilmiş kasko ana teminatların tamamını kapsar, ancak ek teminat içerikleri açısından farklılık gösterir. Genişletilmiş kasko ile full kasko arasındaki fark bazı avantajları üzerinde barındırır. Bu avantajlar kısaca aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 • Tam (full) kaskoda, araç sahibinin ihtiyacı olsun ya da olmasın tüm ana ve ek teminatları kapsar. Bu durum riskleri tamamen ortadan kaldırsada gerek olmayan yüksek bir prim ödemesini gündeme getirir. En geniş poliçe olan bu düzenleme merdivenin en üst basamağıdır.
 • Genişletilmiş kaskoda ise, ön etüdü iyi yapılmış bir çalışma ile ana teminatları bulundurması ile birlikte sadece gereksinim ihtiyacı öngörülen ek teminatlardan bir ya da birkaçını kapsayabilir. Bu şekilde, hem riskler azaltılabilir hem de tam kasko gibi yüksek bir prim ödemesi çıkmayabilir. Genişletilmiş kasko bir örnek ile açıklanacak olursa, sel-su baskını olan ek teminatın seçimler arasına alınmasında, bu riskin ortaya çıkabileceği bir coğrafyada yaşamak ana kriterdir. Eğer, dere kıyısında yaşanıyorsa, bol yağış olan yumuşak bir toprak civarında ikamet ediliyorsa ya da alt yapısı düzgün olmayan bir yerde bulunuluyorsa bu ek teminatın yapılması risk seçeneklerini en aza çekebilir. Ancak, çok az yağmur alan ya da dere kıyısı olmayan kurak bir bölgede ikamet ediliyorsa sel-su baskını riski gündem dışı olur. Bu durumda, belirtilen ek teminatı almak ekstra prim ödemesi ile araç sahibinin bütçesini olumsuz etkiler.

Genişletilmiş Kasko Sigortası Fiyatları Nasıl Hesaplanır?

Genişletilmiş kasko fiyatları hesaplanırken aracın marka, model ve yaşına göre standart Kasko Değer Listesi esas alınır. Bu hususta, aracın marka değeri ve model yılı yeni ise prim bedelleri daha fazla çıkar. Ayrıca, aracın kayıtlı olduğu ilin risk indeksi yüksekse aynı şekilde prim bedelleri yüksek çıkabilir. Tüm bunlara ilave olarak, genişletilmiş kasko fiyatları seçilen ek teminatlara göre ödenecek prim bedeli aşağı ya da yukarı yönlü hareket edebilir. Poliçenin limiti araç sahibinin kriterleri doğrultusunda net çizgi kazanır.

Kasko teklifleri alternatifleri ile çeşitlilik sergilerken kasko poliçeleri trafik sigortası gibi zorunlu olmadığı için sigorta şirketi ile irtibata geçerek direkt iptal edilebilir. Bununla birlikte, poliçe başlangıç tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçerli sayılır. En kolay anlamda, kasko poliçenizi T.C. kimlik numarası ve plaka bilgisiyle e-devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.

Sigortalı ile sigortalayan arasında sistematik bağlantıyı sağlayan Sigortayeri, genişletilmiş kasko poliçe tekliflerini veren lider sigorta firmalarını müşterilerle tanıştırır. En ideal fiyat tekliflerini alternatifle değerlendirmek istiyorsanız zaman kaybetmeden Sigortayeri sitesini ziyaret edebilir, size en uygun genişletilmiş kasko poliçenize tek tıkla Sigortayeri aracılığıyla ulaşabilirsiniz.