Seyahat Sağlık Sigorta teminatları nelerdir?

Seyahat Sağlık Sigortası

Seyahat sigortalarının teminat ve limitleri sigorta şirketlerine göre değişmektedir. Seyahat sigortası yaptırmadan önce ihtiyacınız olan teminatları belirleyerek sigortanızı yaptırmalısınız. Hasar durumunda poliçenizde belirtilen limitler dahilinde tazminat ödeneceğini unutmayın.

  • Seyahat sigortalarının sigortalıya sunması gereken asgari teminatlar şöyle:
  • Ani rahatsızlık ve hastalıklara karşı tıbbi tedavi teminatı,
  • Sigortalının, tedavinin verilebileceği en yakın sağlık kuruluşuna seyahati veya nakli,
  • Sigortalının taburcu olduktan sonra ikametgah adresine nakli,
  • Vefat eden sigortalının ülkesine nakli.
  • Asgari teminatların yanı sıra sigorta şirketlerinin sunduğu ek teminatlar ise şöyle:

Tedaviniz için acil ilaç getirilmesi ya da gönderilmesi durumlarında ödenecek giderler, sigortalının evinde meydana gelecek bir sorun nedeniyle eve geri dönüş masrafları, konaklama süresinin uzaması halinde aile üyelerinin hastanenin bulunduğu şehre seyahat giderleri, seyahat sırasında bir aile ferdinin vefatı nedeniyle acil geri dönüş masrafları, sigortalının vefatı halinde cenazenin nakli ve eşlik edenlerin geri dönüş masrafları, kayıp bagajların bulunması halinde sigortalıya ulaştırma giderleri.