Hayat sigortası, sigorta şirketi ve kişi arasında yapılan bir sözleşmedir. Sigorta kapsamı gereğince vefat, ciddi hastalık ya da sakatlık durumlarına karşı kişilere güvence sağlar. Geleceği garanti altına alan yatırımlardan biridir. Bu yatırım, sigorta sahibinin karşılaşabileceği sakatlık benzeri durumlar da ekonomik destek ile ihtiyaçlarını karşılar. Aynı zamanda kişi vefat ettiğinde mirasçılara belirlenen düzeyde ödeme yapılır. Böylelikle sigorta sahibinin sevdiklerinin de güvenliğini sağlar. Sigorta sahibi geçici ya da sürekli bir sakatlık ile karşılaştığında ise düzenli aralıklar ile belirli bir ödeme alır.

Hayat sigortası, kaza veya hastalık sonucu fiziksel engeller oluşsa bile maddi olarak zarar görmemenizi sağlar. Vefat durumunda sevdiklerinize finansal güvence verir. Kaza, hastalık veya doğal yollardan vefat etme durumunda ailene bırakacağın finansal destek ve toplu ödeme olanağı vardır. Kaza, hastalık sakatlık durumlarında iş kaybı sebebiyle oluşacak maddi kayıplarda zorluk çekmezsiniz ve yaşam kaliteniz düşmez. Eğer çocuklarınızın eğitim hayatları devam ediyorsa bunlar yarıda kalmaz. Vefat durumunda veraset vergisi ile ailenize yük olmamış olursunuz.

Hayat sigortası zorunlu değildir. Bireylerin isteğine bağlı olarak satın alınan bir sigorta türüdür. Genellikle sigortalının vefatı durumunda yakınlarına belirli bir tutarda ödeme yapılmasını sağlar. Bireyler, bu poliçeyi satın alarak vefat ettiklerinde yakınlarını finansal olarak koruma altına almayı tercih edebilirler. Bununla birlikte bazı ülkelerde veya belirli meslek gruplarında (örneğin pilotlar, askerler gibi) ve bazı durumlarda poliçeler zorunlu olabilir. Temel olarak yanıtlamak gerekirse bu tarz poliçeler zorunlu olmayıp kişilerin kendi tercihleri ile satın aldıkları sigorta türüdür.

Hayat sigortası iptali için belirli kriterler vardır. Kredi çekerken bankanız rehin vermişse sigortanızı iptal ettiremeyebilirsiniz. Bu tür sigorta isteğe bağlıdır ve kişinin seçme hakkı vardır. Kişinin kendi rızası ile yapılmışsa iptali kolaydır. Böyle bir durumda prim ödeme makbuzu ile sigorta şirketine başvurabilir ve sigorta sözleşmenize göre poliçenizi iptal ettirebilirsiniz. Sigortayı sizin adınıza bir banka yaptırırsa bankanıza sigorta istemediğinizi söyleyebilirsiniz. Banka bu konunun kapsamları dışında olduğunu size bildirirse Tüketici Hakem Heyetine fesih yazısı yazmanız gerekir. Koşulların karşılanması durumunda poliçeniz iptal edilir.

Hayat sigortası ücreti ve primleri, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir ve bu nedenle bir fiyat belirtmek mümkün değildir. Prim hesaplaması sigortalının yaş, cinsiyet, sağlık durumu, sigorta tutarı, poliçe süresi gibi faktörlerin yanı sıra sigorta şirketinin politikaları ve seçilen kapsam seviyesi gibi unsurlara dayanır. Her bireyin hayat sigortası risk profili farklı olduğu için fiyatlar kişiseldir ve bireysel olarak belirlenir. Sigortayeri ile iletişime geçerek, kişisel durum ve ihtiyaçlarınıza yönelik olarak size uygun bir fiyat teklifi alabilirsiniz.

Hayat sigortası poliçe parasının geri alınabilmesi için dilekçe yazılarak veya direkt E-devlet üzerinden ödenmiş primlerin iade edilmesi için başvuruda bulunulması gerekir. Talep edilmediği sürece bankalar bu primleri müşterilerine iade etmez. Hayat sigortası tazminatı alınabilmesi için birtakım belgelerin varlığı aranır. Başvuru sırasında yasal varisler ve lehtardan vefat durumu söz konusu olduğunda tazminatın değerlendirilmesi için gerekli olan bu belgelerin arasında ölüm belgesinin de bulunması gerekmekle birlikte tüm evrakların sigorta şirketinin ilgili birime teslim edilmesi gerekir. Değerlendirme sonrası sonucun olumlu olması durumunda tazminat, banka hesabına yatırılır.