Konutların Koruma Güvencesini Artıran İlk Ateş Sigortası

Konut yangın sigortası hem kiracıyı hem de ev sahibini ciddi mali kayba uğramadan cüzi bedellerde güvenceye alır. İlk Ateş Sigortası ile genişletilmiş konut yangın sigortası kalıcı ve geçici kayıplarda destekleyici teminat oluşturur. Bu şekilde yangın gibi istenmeyen bir durum yaşadığınızda maddi olarak kayıplarınızı telafi edebilirsiniz. Tüm bunlar ışığında, güvenilir bir platformdan hizmet almak için Sigortayeri'nin tekliflerini gözden geçirerek size en uygun poliçeyi seçebilirsiniz.

En Genel Tanımıyla İlk Ateş Sigortası Nedir?

İlk Ateş Sigortası, istenmeyen hadiselerin konutta kısmi ya da tamamen hasar oluşturması durumunda sigortalıya maddi teminat sağlar. Sigortalının yangın felaketi ile karşılaştığı olumsuzluklar hem can hem de mal kaybını meydana getirebilir. Yıldırım gibi anlık yaşanılan doğal afetlerden kademeli yayılan yangınlara kadar geniş çapta risk faktörleri devreye girebilir. Öngörülen risklerin gerçek hayatta vuku bulması evin infilak etmesine, evin duman, buhar ya da hararet altında kalmasına neden olabilir. İlk Ateş Sigortası kapsamı, sigortalıyı doğrudan ya da dolaylı olarak koruma planı içerir. Poliçe içeriğindeki değişkenlerin riskleri bertaraf etmede etkili olabilmesi için konut için doğru adres verilmesi önemlidir. Sigorta konut içinde ya da dışında bazı eşyalara ya da eklentileri de kapsayarak şekillenebilir. Bu doğrultuda, ihtiyaçlarınız ve beklentileriniz İlk Ateş Sigortası poliçesinde yer alabilir, böylece maddi ve manevi haklarınızı koruma altına almış olursunuz. Eğer, sigortalı olarak talep ederseniz sözleşme çerçevesinde hanedeki kişileri ya da çalışanlarınızı güvence altına alabilirsiniz.

İlk Ateş Sigortası Kapsamının Önemli Hatları Nelerdir?

Konut yangın sigortası hem kiracıyı hem de ev sahibini ciddi mali kayba uğramadan cüzi bedellerde güvenceye alır. İlk Ateş Sigortası ile genişletilmiş konut yangın sigortası kalıcı ve geçici kayıplarda destekleyici teminat oluşturur. Bu şekilde yangın gibi istenmeyen bir durum yaşadığınızda maddi olarak kayıplarınızı telafi edebilirsiniz. Tüm bunlar ışığında, güvenilir bir platformdan hizmet almak için Sigortayeri'nin tekliflerini gözden geçirerek size en uygun poliçeyi seçebilirsiniz.

İlk Ateş Sigortasının Ana Teminatlarına Girmeyen Hususlar

İlk Ateş Konut Sigortası zorunlu olmamakla birlikte geleceği teminat altına alır. Bu nedenle, İlk Ateş Sigortası teminatları denilince ilk akla gelen ana teminatlarıdır. İlk Ateş Sigortasının ana teminatları dışında kalan hususlar aşağıdaki gibidir:

 • Sigortalının kendi malına bilerek ve isteyerek zarar vermesi,

 • Sigortalı malın işlenmek üzere çalışılırken ateş alması,

 • Aşırı hararet ve buhar kazanının patlaması,

 • Sigortalı malın ateş olgusuna yakın bölgede tutularak alev almadan yanması,

 • Sigortalı malın sigara, mum, ütü gibi nesnelerden etkilenerek tutuşması,

 • Maden kömürlerinin kendi başına yanması,

 • Sigorta edilen malın ateşe düşürülmesi,

 • Terör hareketleri nedeniyle meydana gelen zararlar,

 • Grev, lokavt, kargaşa gibi kitle hareketleri sonucu olan hasarlar.

İlk Ateş Sigortasının Değerlendirme Kriterleri Nelerdir?

İlk Ateş Sigortasında, sigortalayan ve sigortalı arasında belirlenen poliçe içeriğine göre prim bedeli belirlenir. Poliçede sigortalayanın talepleri prim tutarında etkili olurken aşağıdaki gibi bazı değerlendirme kriterleri de süreçte rol oynar:

 • Konut değeri: Sigorta priminde konutun arsa payına bakılmaksızın piyasa değeri, kullanım hedefi, yerleştiği lokasyon (metropollerde insan trafiğinin olduğu yerlerde daha yüksek bedeller çıkabilir) ve inşa tarihi belirleyicidir. Yüksek bedel değerine sahip bir konuta sahipseniz yüksek bir konut sigortası primi ödeyebilirsiniz.

 • Risk faktörleri: Taşınmaz malın bulunduğu bölgenin coğrafik özellikleri, iklim şartları ve güvenlik potansiyeli sigorta prim bedelinde önemlidir. Örneğin; heyelan bölgesinde bir konutunuz varsa sigorta bedeli daha yüksek çıkabilir. Düşük, orta ve yüksek riskli bölgeler arasında yüksek riske sahip bölgelerin ödeyeceği prim daha fazladır.

 • Sigortalının geçmişi: Sigortalının İlk Ateş Sigortasından önceki sigorta geçmişi taranır. Bu tarama sonucunda sigortalının geçmişteki sigorta taleplerinin kabul durumu, ödeme geçmişi, kredi alma ve ödeme zamanı belirleyici unsurdur.

 • Poliçe koşulları: İlk Ateş Sigortasında ana ve ek teminatlar poliçe bedelinde değişkenliği meydana getirir. Sigorta kapsamı ne kadar genişletilirse ödenecek tutar da doğru orantılı olarak artış gösterir.

 • Sigorta içeriği: Poliçe şartları belirli bir zemine oturtulmuş kurallar dahilinde işler. Ancak, her sigorta şirketinin belirlediği çizelge dahilinde poliçe içeriği değişebilir. Genişletilen poliçeler her sigorta şirketinde poliçe bedelini arttıracak temel faktördür.

 • Sigortalının talepleri: Konut sahibi ya da sigortalının taleplerine ve ihtiyaçlarına göre İlk Ateş Sigortası poliçe kapsamı netleşir.

İlk Ateş Sigortası Genel Şartları Nelerdir?

Konut yangın sigortası ya da yangın sigortası kapsamına giren gerekçeler tazminatın kapsamını belirler. Taşınır mallar; ev içi dekorasyon üniteleri, eşyalar ve ek teminat dahilinde ziynet ya da para olabilir. Taşınmaz olarak isimlendirilen konut ise yaşadığınız alanı ifade eder. İlk Ateş Sigortasında hasar oluştuğu takdirde zararın tazmin edilebileceği alanlar şu şekilde listelenebilir:

 • Sigorta kapsamındaki konutun dışında yer alan bahçıvan evi, kiler, kömürlük, müştemilat, su deposu ve garaj gibi bölümler,

 • Konutun üzerinde yer alan tesisat, yürüyen merdivenler, korkuluklar, asansör, yıldırımlıklar ve televizyon anteni gibi tamamlayıcı birimler,

 • Konutun temeli ve istinat duvarları,

 • Konutun çevresinde yer alan duvarlar, rıhtımlar, teraslar, iskele, çeşme, havuz, heykeller, sarnıç kısımlar,

 • Konutun sigorta bedelinin tespitinde arsa kıymetinden bağımsız olarak mülk üzerindeki deforme yapılar,

 • Taşınır mallar gruplandırılmadan konut içi ve dışı durumlar olarak poliçeye dahil edilebilir, poliçede yer almasa da sonradan eklenen çeşitli eşyalar.

İlk Ateş Sigortası Ek Teminatları Poliçeye Eklenebilir Mi?

Sözleşme detaylarında risk paylarını inceledikten sonra gerekli eklemeler yapılarak poliçe kapsamını arttırabilirsiniz. İlk Ateş Sigortası ek teminatları şu şekilde olabilir:

 • Sel ve su baskını teminatı: Doğal afetlerden ya da yapay su baskınlarından dolayı hasarın güvence altına alınmasını kapsar.

 • Hırsızlık teminatı: Ev sahası içindeki eşyaların ya da ev girişindeki eşyaların hasar görmesi ile tazmini karşılanır.

 • Kar ağırlığı teminatı: Yoğun kar yağışının çatıya doğrudan ya da dolaylı zarar vermesini güvence altına alır.

 • Yer Kayması ve Fırtına teminatı: Doğal afetlerin taşınır ve taşınmaz mallara çarparak verdiği zararların tazmini yapılır.

 • Dahili su teminatı: Su tesisatının ev dizaynı içinde kalorifer boruları, tesisat ya da kazan bölümünde kırılma ya da patlaması sonucu maruz kalınan zararın tazmini yapılır.

 • Duman teminatı: Evin bacası ya da eklentilerinin neden olduğu hasarlar karşılanır.

 • Taşıt çarpması teminatı (Kara, deniz, hava taşıtları): Sigortalının ulaşım tiplerine göre çarpışma durumundaki hasarlar güvence altındadır.

 • Kötü niyetli hareketler: Konut dışında gerçekleşen gasp ya da kapkaç durumunda bireysel eşyaların zarara uğradığı takdirde telafi edilir.

 • Cam kırılması teminatı: Sabit pozisyonda duran camın kırılması sebebiyle hasar gören eşyalar tazmin edilir.

 • Enkaz Kaldırma: Güvence teminatlarında yer aldığı takdirde zarar karşılanarak enkaz kaldırma masrafları giderilir.

 

Sizin için en uygun İlk Ateş Sigortası fiyatlarını gözden geçirmek istiyorsanız Türkiye'nin lider sigorta firmaları ile işbirliği yapan Sigortayeri ile tanışabilirsiniz. Sigortayeri'nin İlk Ateş Sigortası tekliflerini inceleyerek beklentilerinize ve ihtiyaçlarınıza göre poliçenizi oluşturabilirsiniz.

İlk Ateş Sigortası Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

İlk ateş sigortası, konut sahibinin yangın riskine karşı aldığı sigorta poliçesidir. Konut sahiplerinin binalarını, eşyalarını ve diğer varlıklarını yangın, yanma, alevlenme, patlama ve benzeri risklere karşı koruma altına alır. Yangının neden olduğu hasarları karşılamayı ve maddi kayıpları en aza indirmeyi hedefler. Sigorta poliçesi ile yangın sonucu meydana gelen yapısal hasar, eşya kaybı ve iş durmaları gibi mali zararları tazmin eder. Konut sahiplerinin yangın riskine karşı finansal korunma sağlamak ve yangın kaynaklı olası mali yüklerle başa çıkmak için önemli bir araçtır.

İlk ateş sigortası, mülkünüzü yangın, yıldırım düşmesi ve patlama gibi risklere karşı güvence altına alır. Bu sigorta türü, binanızın veya mülkünüzün yangın nedeniyle zarar görmesi, yıldırım çarpması sonucu meydana gelen hasarlar ve patlama durumlarında maddi kayıplarınızı karşılamak amacıyla tasarlanmıştır. Sigorta poliçesi farklılık gösterebilir, bu nedenle poliçenizi dikkatlice incelemeniz önemlidir. Poliçenizde kapsam dışı bırakılmış durumlar veya ek kapsamlar da bulunabilir. Sigortayeri ile iletişime geçerek daha fazla bilgi alabilir ve sizin için en uygun sigorta poliçesini seçebilirsiniz.

İlk ateş sigortası, ilk tehlike sigortası olarak da adlandırılır. Yangın, yıldırım, su baskını gibi olaylarda ev sahibinin kendini ve eşyalarını korumak için yaptırdığı bir sigortadır. Sigorta, hasar meydana geldiğinde hasarın tamamını ya da bir kısmını karşılamayı amaçlar. Eğer, poliçenizi iptal ettirmek istiyorsanız poliçenizi yaptırmış olduğunuz kurumla görüşmelisiniz. Firmanın istediği belge ve bilgileri vermeniz gerekir. Bu bilgiler arasında sigortalının kimlik bilgileri ve poliçe numarası gibi bilgiler bulunur. Kurumla görüşmeleriniz sonucunda ücret iadesi tarafınıza yapılacaktır.

İlk Ateş Sigortası Hakkında Merak Edilenler

İlk Ateş Sigortası Anlaşmalı Sigorta Şirketleri

Sigortayeri Müşteri Yorumları