Konut sigortası; doğal afetlerden hırsızlık olaylarına kadar oldukça geniş bir kapsam alanına sahiptir. Deprem, yer kayması, yangın, sel ya da yanardağ püskürmesi benzeri doğal afetler sigorta şirketi tarafından karşılanır. Aynı zamanda hava, kara gibi çeşitli taşıtların sebep olduğu hasarlar ve enkaz kaldırma masrafları da sigortanın kapsam alanına girer. Bunlara ek olarak yılda bir kez yapılan klima tamiratları ya da bakımı, çeşitli çilingirlerin sağladığı hizmet ve tesisatta oluşan kırılmalar da poliçeye dahil edilebilir. Hırsızlık ya da makine kırılması gibi ek teminatları da bulunur.

Konut sigortası mesken olarak kullanılan yerleşim yerlerini ve içindeki eşyaları; doğal afetler, hırsızlık, yangın gibi pek çok riske karşı koruyan bir sigorta türüdür. İsteğe bağlı olarak yapılır. Konut sigortası; kamu otoritesinden kaynaklı olarak ortaya çıkmış zararları, savaş ve istila gibi sebeplerle ortaya çıkmış zararları, yangına neden olmaksızın ateşli aletlerin düşmesi gibi durumlardan ortaya çıkan zararları ve yine yangına sebep olmaksızın elektrikli aletlerin arızaları nedeniyle ortaya çıkmış zararları, nükleer yakıt sebebiyle ortaya çıkmış olan radyasyon nedeniyle meydana gelen zararları karşılamamaktadır.

Yeni ev alan kişiler banka kredisi kullanmışsa, bankalar tarafından kredi verilirken sigortayı zorunlu kılar. Bankalara borcunuzu ödemeye başladığınız andan bitiş tarihine kadar sigorta gereklidir. Aksi halde konut sigortası zorunlu değildir. isteğe bağlı olarak yapılan bu sigorta türü evinizi olası bir probleme karşı korur. herhangi bir olası doğal afet, yangın veya hasarda bu sigorta türünü yaptırmadığınız takdirde eviniz korumasız kalır. Yasal bir yaptırımı olmayan ve kişinin kendi isteği ile yaptırdığı bir sigorta türüdür.

Konut sigortası, herhangi bir hırsızlık, yağma, doğal afet ve hırsızlık gibi olay sonucunda zararınızın karşılanması için yapılır. Ancak isteğiniz üzerine ve yaptırdığınız poliçenin şartlarına bağlı olarak iptal edilebilir. Bunun için poliçenizin iptal edilmesini istediğinizi bildiren bir dilekçe yazmanız gerekir. Yazdığınız dilekçeyi, tüketici hakem heyetine, ödeme yaptığınız bankaya veya sigorta şirketine gönderebilirsiniz. Eğer sigorta poliçesinin iptal edilmesine engel bir durum yoksa poliçenin iptalini sağlayabilirsiniz. Bu sigorta türünün herhangi bir zorunluluğu bulunmadığı için poliçeyi prosedürleri takip ederek iptal ettirebilirsiniz.

Konut sigortasında yangın, sel, hırsızlık, yıldırım gibi yaşanacak olumsuz durum teminatları için belirlenmiş azami limitler bulunur. Eğer yaşanan olumsuz durumdaki hasar teminat kapsamında yer alıyor ise belirlenen azami limite kadar teminat tutarı ödemesi yapılır. Örneğin, sel felaketinde konutta hasar için belirlenen azami bir teminat tutarı vardır. Sel felaketi yaşanması durumunda konutta meydana gelen hasar maksimum belirlenen tutar miktarınca ödenir. Fakat konuttaki hasar azami tutardan fazla ise hasarın kalan kısmı için olan tutarı kişi kendisi karşılar.