Yabancı sağlık sigortası, ülkemizde ikamet eden yabancı uyruklu bir kişinin Türkiye'deki sağlık hizmetlerine erişimini güvence altına alır. Acil tıbbi müdahaleler, hastalık veya kaza durumlarında sağlık giderlerini karşılamayı amaçlar. Ancak, her sigorta poliçesinin kapsamı farklıdır. Bu yüzden poliçenin ayrıntılarını dikkatlice okumak ve ihtiyaçlara uygun olduğundan emin olmak önemlidir. Sigorta kapsamı ve şartları, poliçenin türüne ve sigorta şirketine bağlı olarak değişir. Poliçeler yıllık olarak hazırlanır. Bu şekilde yabancı uyruklu kişiler herhangi bir sağlık durumu sorunu olduğunda ülkemizde tedavi olabilir.

Yabancı sağlık sigortası, Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmayıp ülke sınırları içinde yaşayan kişilerin ayakta ya da yatarak tedavi masraflarını karşılar. Teminat limitinin sigorta şirketlerine göre değişiklik göstereceği unutulmamalıdır. Poliçeye göre ayakta ve yatarak tedaviyi kapsar. Ayakta tedavide doktor muayenesi, yapılacak tahliller, gerekli ilaçlar ve fizik tedavi sigorta kapsamı içerisinde yer alır. Yatarak tedavide ise ameliyatlar, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz suni uzuv giderleri sigorta kapsamında yer alır. Ayrıca hastanede kalma durumlarında ortaya çıkan diğer masraflar da sigortaya dahildir.

Türkiye'de kalmaya karar veren ve Türkiye'de bir yıldan fazla yaşamayı planlayan yabancılar, yabancı sağlık sigortası yaptırmak zorundadır. Yabancı ikamet izni ile birlikte Çifte vatandaşlık gibi durumlarda, Türk vatandaşlığına sahipseniz bu şart aranmaz. Türkiye'de bir yıldan az kalanlar için seyahat sigortası gibi özel seçenekler mevcuttur. 18 yaş altı ya da 65 yaş üstü olanlar, eşi çalışma iznine sahip ve sigortalı olan yabancılar, çalışma izni olan ve SGK primi işvereni tarafından yatırılanlar ile BAĞ-KUR veya SGK primi ödeyen veya ödenen TC vatandaşı ile evli olanlar bu yasal zorunluluktan muaftır. Türkiye'de kalmak isteyen yabancı misafirler için yabancı ikamet izni ile sağlık sigortası yaptırmanın yasal bir zorunluluk olduğu da söylenebilir.

Yabancı sağlık sigortası, sigorta firmalarına müsteşarlık tarafından bildirilir. Şartların uygun bulunması durumunda Göç idaresi tarafından poliçe kabul edilir. Bu poliçede hem ayakta hem de yatarak tedaviyi, ayrıca özel sağlık sigortalarını ve ikamet iznini karşıladığını belirten yazının bulunması aranır. Bu sigorta kapsamında gerekli bilgi ve belgeler arasında pasaport, kimlik bilgileri, baba ismi, iletişim telefonu, ikametgah edeceği açık adres ve e posta yer alır. Sigorta ödemesi peşin veya sigorta şirketinin belirlediği taksit sayısı ile sınırlı olarak taksitle ödenebilir.