Eğitim sigortası, öğrenciye eğitim hayatı boyunca destek sağlayan bir sigortadır. Sigorta ödemesi yapan kişinin sakatlanması ya da vefat etmesi gibi durumlar da öğrencinin eğitim hayatını güvence altına alır. Düzenli periyod ve miktarda eğitim harcamaları karşılanır. Sigorta kapsamında öğrenci eğitim hayatı sona erene kadar bu ödenekten yararlanabilir. Bu sigortanın süresi eğitim hayatına bağlı olarak farklılaşır. Sigorta anne ve baba ile sınırlı olmayıp öğrencinin 18-60 yaşındaki herhangi bir yakın akrabası tarafından da yapılabilir.

Eğitim sigortası sigortalının eğitimini üstlendiği çocukların anaokulundan itibaren başlar ve üniversite eğitimi tamamlanana kadar devam edebilir. Sigortayı yaptıracak kişinin 18-60 yaş arasında olması gerekir. Ayrıca eğitimini üstlendiği bir çocuk olması da aranan şartlar arasındadır. Sadece anne ya da baba diğer kişiler de eğitim sigortası yaptırabilir. Sigortayı yaptıran bireyin vefat etmesi durumunda eğitimini üstlendiği çocuğun masrafları karşılanır. Bazı poliçelerde yaşam kaybı şartı aranmaz. Çalışamayacak durumda olunması da poliçe kapsamına girer. Sigortalının yaşının toplamı ile sigorta süresinin 70'i geçmemesi gerekir.

Eğitim Sigortası, 18-60 yaşlarında ve bir öğrencinin eğitiminden sorumlu olan yetişkin kişilerin, öğrencinin eğitim hayatını garanti altına alabilmek adına yaptırabileceği bir sigorta türüdür. Öğrencinin eğitiminden sorumlu olan kişilerin yaşayabileceği vefat durumu veya kaza sonucu oluşabilecek maluliyet durumlarını kapsar. Kişi vefat ettiğinde veya herhangi bir maluliyet durumu yaşadığında öğrenci, poliçe desteğinden faydalanır ve eğitimine kesintisiz devam edebilir. Belirlenen teminat tutarı, öğrencinin eğitim giderlerine bağlı olarak tespit edilir. Eğitim süresine bağlı olarak en az 4 en fazla 20 yıl olarak belirlenir. Sigortalayan kişi 18-65 yaş arasında olmalıdır.

Sigortalının kendi isteğiyle katıldığı durumlar sonucu yaşanan olumsuzluklar eğitim sigortası teminat kapsamına girmez. Buna örnek olarak; ekstrem spor faaliyetleri sonucu yaşanan yaralanmalar veya kişinin kendi isteğiyle karıştığı illegal durumlar gösterilebilir. Sigortalının geçmişten gelen veya doğuştan itibaren bulunan psikolojik ve ruhsal hastalıkları da kapsam dışındadır. Sigortalı kişi kendi isteğiyle katıldığı faaliyetlerde kusurlu pozisyondaysa da teminat kapsamına girmez. Sigorta belirli bir yaş aralığını kapsar ve bu durum poliçeye göre değişiklik gösterebilir, sigortalı kişinin üst yaş sınırını geçmesi durumunda sigorta kapsamı dışında kalır.