Ferdi Kaza Sigortası Türkiye sınırlarında veya Türkiye sınırları dışında da geçerlidir.

Deprem ferdi Kaza sigortası kapsamında değildir ancak ek sözleşme ile teminat kapsamına alınabilir.

Ferdi Kaza Sigorta bedeli, sigortalının yaş ve meslek gibi özellikleri göz önünde tutularak belli esaslar dahilinde belirlenir. Poliçe gereğince ödenecek tazminatın miktarı taraflar arasında uzlaşma sağlanarak tespit edilir.